Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Tem 24, 2013 / Yönetim | 0 Yorum

Yönetim Gurularının Sırları ve NLP

Yönetim Gurularının Sırları ve NLP

Yönetim Gurularının Sırları ve NLP

Aralık ayının karlı bir Cumartesi gecesinde, “Yönetim Guruları’nın Sırları ve NLP” üzerine John Scott ve Arthur Rochester ile Pera Palas Oteli’nin salonunda bir toplantı yaptık. Aslında “Sırlar” ne Galip Abdullah’ın, ne Ahmet Özbilen’in, ne Cengiz Erengil’in ne de benim beklediğim gibi çıkmamıştı.

O zaman NLP kursu aldığımız Ralph Watson’ın gülümseyerek Nippon Oteli’nin Sakura Room’undan çıkarken bize söylediği şu sözleri anımsadık:

NLP çok basittir ama kolay değildir!…”

Evet, “Yönetim Gurularının Sırları ve NLP” de basitti, ama kolay değildi. Bakalım aşağıdaki satırları okuduktan sonra sizler ne diyeceksiniz, sevgili dostlar!

Yönetim Becerileri

1955 yılında—ben o zaman iki yaşındaydım—Peter Drucker’ın meşhur kitabı “Yönetim Uygulamaları” yayımlandı. Kitapta Yönetim Becerileri ile ilgili beş ana bölüm vardı:

1. Planlamak. Bir Planlayıcı ve NLP uygulayıcısı olarak sizin becerileriniz nelerdir?
2. Örgütlemek. Bir Örgütleyici ve NLP uygulayıcısı olarak sizin becerileriniz nelerdir?
3. Liderlik-Önderlik. Bir Lider ve NLP uygulayıcısı olarak sizin becerileriniz nelerdir?
4. Kontrol Etmek. Bir Denetleyici ve NLP uygulayıcısı olarak sizin becerileriniz nelerdir?
5. Geliştirmek. Bir Geliştirici ve NLP uygulayıcısı olarak sizin becerileriniz nelerdir?

Yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplar sizin “Yönetim Performansınızı” gösterecektir. Şimdi bu konulara biraz daha ayrıntılı olarak girelim.

management guruları 03

 1. Planlamak:
  “Bir karar vermek etkinliği olarak Planlamak, ilerisini düşünmek becerisidir.” 

  Yönetim Becerileri‘nin bir parçası olarak Planlamak becerileri şunlardır:a. Amacı Belirlemek: “Bir şeyin yapılması gerektiğinde sizin neyi başarmak istediğinizi tanımlama becerinizdir.”

  Harekete geçmek için “Doğru Yön”ü bulmak zorundasınız. Bu da sizin “yapmaya çalıştığınız şey” ile ilgili olarak “Büyük Resmi” görselleştirebilmek becerinize bağlıdır. Bu beceri aşağıdaki sorular üzerine düşünmek ve bunlara İyi Cevaplar bulmakla gelişecektir:

  Bunu niçin yapmak istiyorsunuz?

  Hedefe ulaşmak pratik olarak olanaklı mı?

  Hedefe eriştiğinizi nasıl anlayacaksınız?

  Hedefe ulaştıktan sonra neler yapmak gerekecek?

  Hedefe ulaşmak için birden fazla yol olduğunu düşünüyor musunuz?

  b. Sorunu Anlamak: “Şu anda nerede olduğunuz ile bu sorun geçtikten ya da aşıldıktan sonra nerede olacağınız arasındaki farkları ayrıntılarıyla Görselleştirebilmek becerinizdir.”

  c. Safhaları Belirlemek: “Bir şeyi yapabilmek için geçilmesi gereken safhaları belirlemek becerinizdir.”

  d. Zamanı Belirlemek. “Bir şeyin yapılmasının ne kadar süreceğini belirlemek becerinizdir.”

 2. Organize Etmek: 

  “Daha iyi bir koordinasyon ve denetim ile bir şeyin yapılması için kaynakların daha ekonomik kullanımını düzenleme becerinizdir.”Yönetim Becerileri‘nin bir parçası olarak Organize Etmek Becerileri şunlardır:

  a. İşler: “Bir işin tasarımı için kullandığınız beceridir.”

  b. Yapı: “Büyük ve kapsamlı bir çalışmayı, küçük işlere bölmek becerinizdir.”

  c. Sistemler: “Bir şeyi yapabilmek için maliyeti çok pahalı olmayacak şekilde çalışanların zaman ve çabalarını düzenlemeği ve denetlemeği sağlayan ‘Tasarımlar Kurmak’ becerisidir.”

  management gurularıo 06

 3. Liderlik:
  “İşlerin yapılabilmesi için insanların istekli ve iyi bir ruh haliyle çalışmalarını sağlamak becerisidir.”Yönetim Becerileri’nin bir parçası olarak Liderlik Becerileri şunlardır:

  a. İnsanları Anlamak: “İnsanları anlamak karakterin bir özelliği değildir. İnsanların nelerden etkilendiğini öğrenmek, onların duygularını, düşüncelerini ve ruhsal hallerini anlamak becerisidir.”

  Onların konuşmalarını dinlerken, Beden Dili, Ses Tonu ve Davranışlarında açığa çıkan işaretleri okurken, birbirlerini nasıl etkilediklerini anlarken bu becerilerinizi kullanırsınız.

  b. Motive Etmek: “İnsanların morallerini olumlu olarak etkilemek için neler yapabileceğinizi ve nelerden de sakınmak gerektiğini anlamak becerisidir. İnsanların moralini bozucu kaynakları azaltmak becerisidir.”

  Bu moral bozucu kaynaklar ‘Kötü Organizasyon’, ‘Temsil Eksikliği’, ‘Kötü İletişim’, ‘Zayıf Disiplin’, ‘Belirsizlik Ortamları’ ve ‘Haksızlık Yapılması”dır. Motivasyon ve İyi Moral parayla sağlanamaz. Yaptıkları işin bu insanlara ‘Amaç’ ve ‘İlgi’ kazandırması, ‘Motivasyon’ ve ‘İyi Moral’in gerçek temelidir. Onların yaptıkları işle ve becerileriyle ilgilenmeniz önemlidir, yoksa onlarla yaptığınız kısa konuşmalar ve yüzünüze taktığınız mutlu gülümseyiş maskesi önemli değildir.

  c. Ekip Kurmak: “İnsanlarla gerçekten ilgilenmenizi, onların sorunlarını ve üstlerinde hissettikleri baskıyı paylaşmanızı sağlamak becerisidir.”

  d. İletişim Kurmak: “İnsanların ilgilerini ve işbirliğini kazanarak bilgi almanız ve bilgi vermenizle ilgili pratik becerilerinizdir.”

  İletişim kurmak beceriniz, sizin ‘kendi üslûbunuz’, ‘kendi tavrınız’, tepkilere karşı kendi duyarlılığınız’, ‘samimi bir ilgiyle insanları dinleyebilmek beceriniz’ ile belirlenir.

  Yazı yazmak beceriniz ise, söylemeniz gereken şeyleri düşünürken daha fazla hayal gücü kullanmanızı gerektirir. Konuşmalarınızda bunu çok daha hızlı bir şekilde yapmak zorundasınız. Toplantılar “Ekip Çalışması Sağlamak” becerilerinizin güçlü olmasını gerektirir. İş Görüşmeleri ise ‘Uyum Sağlamak’ becerisi gerektirir. NLP’nin temellerinden birisi de budur. Bunlar iletişimin “taktik becerileri”dir. Ne zaman ve nasıl iletişim kurulacağına karar verilmesi gibi daha geniş olan “Stratejik Beceriler” de vardır.

 4. Kontrol Etmek: “Çözmeniz gereken bir sorun olup olmadığını anlamak becerinizdir.”Yönetim Becerileri içinde en yanlış anlaşılanıdır.

  “Yönetim Becerileri”nin bir parçası olarak Kontrol Etmek Becerileri şunlardır:

  a. Kontrolleri Yaratmak: “Sizin alanınıza giren işlerin gelişip gelişmediğini, ulaşılan Hedeflerin kabul edilebilir olup olmadığını, Kaynakların dikkatli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek becerileridir.”

  Bunlar, size Zaman Yönetimi Becerisi kazandıracaktır. Sorunlara çok fazla büyümeden müdahale edebilmek imkanı sağlayacaktır.

  b. Denetlemek: “Sadece denetçileri değil, fakat yönetimin her düzeyini ilgilendiren bir beceridir. İşaretleri dinlemek ve okumak becerisidir. İnsanların yaptıkları işlerle ilgili bir ‘Bakış Açısı’na sahip olmak becerisidir.”

  c. Sorunları Tanımak: “Kontrolleriniz ve denetimleriniz sırasında elde ettiğiniz bilgiyi yorumlamak becerinizdir.”

  Aslında bu elde ettiğiniz şeyler ‘Bilgi’ (information) değil, fakat ‘Veri’dir (Data). Yani bir olgular ve ayrıntılar yığınıdır. Siz bunlar da neyin önemli olduğunu anlayana kadar hiçbir şey göstermezler. Bunların size ne söylemeğe çalıştıklarını anlamanız, Sorunları Tanımak becerisidir. Görünüşteki sorunlarla gerçek sorunları, ancak bu beceri ile ayırdedebilirsiniz. Bu becerinin bir diğer yanı da yavaş yavaş gelişen etkilere dikkat edebilmektir. Böylece artık Yönetim Sırlarına biraz daha derinine vakıf olmağa başladınız sanırım.

  management guruları 05

 5. Geliştirmek: “İnsanların ‘Deneyim’ yoluyla becerilerini geliştirmeleriyle ilgili olan Yönetim Becerisi”dir.
  Deneyimlerin insanı değiştirdiğini herkes bilir. Tabi ki değişen insanın temel kişiliği ya da karakteri değildir. Fakat deneyimle insan yaptığı işe daha kolay adapte olur, alışır. Ayrıca karşılaşacağı durumlarla başa çıkabilmek becerisine daha fazla güven duymağa başlar. Bu süreç insanın ‘Bilinçdışı’ ile ilgilidir. Bu yüzden “NLP” çalışmalarında her türlü öğrenmenin ve değişimin temeli olarak bilinçdışı öne çıkarılır!…Karizma sahibi olan yöneticiler çevrelerindeki kişilerin motivasyonunu yükseltebilecek güce sahip kişilerdir. Karizmatik etki insanlarda bir vizyonun arkasında yürümek arzusu uyandırır. İş birliğinin temelidir. Size bağlı olan çalışanlarla ‘onların performansları’ ve ‘geliştirebilecekleri beceriler’ hakkında fikirlerinizi paylaşmak becerisidir.

  “Yönetim Becerileri”nin bir parçası olarak Geliştirmek Becerileri şunlardır:

  a. Performans Ölçütleri: “İnsanlardan beklediğiniz performans kalitesini tanımlamak becerisidir.”

  b. Neyin Öğrenilebileceğini Tanımak: “İnsanların geliştirebilecekleri ve geliştiremeyecekleri becerileri tanımak becerisidir.”

  Birçok yönetici bu farkı ayırdedemez.

  Bazı yöneticiler yanlarında çalışan insanlara ‘Kişiliklerinde Değişimler Yapmak’ konusunda ısrar eder, baskı kurarlar. Bazı yöneticiler de ‘Geçmişteki Başarısızlıkları’ örnek alarak, becerileri geliştirmenin olanaksız olduğuna inanırlar. Şöyle derler: “Bu beceriye ya sahipsin ya da değilsin. Hepsi bu!”

  Bu tür yöneticilerin gözden kaçırdıkları nokta şudur: Herhangi bir insanın heyecanlı olup olmayışı ve karakteri, bir Elmas’ın yontulmuş yüzleri gibi gerçekten değişmeyebilir, fakat ‘Yeni Bilgi ve Beceriler’ kazanarak daha Yüksek Performans göstermeği öğrenebilir!… İnsanın bir Elmas gibi yontulmuş yüzleri de onun işindeki Performansını tabi ki etkilemektedir. Dolayısıyla ‘Geliştirmek Becerisi’ öğrenilebilir bilgi ve becerileri tanıyarak onları geliştirmeği ve böylelikle de performansı yükseltmeği sağlar.

  c. Değerlendirmek: “İnsanların Becerilerini geliştirmek kapasitelerini ‘Doğru Yargılamak ve Değerlendirmek’ becerisidir.”

  Her bir kişinin ‘güçlü olduğu yanları’ ve ‘Potansiyellerini’ doğru okuyabilmektir. Bir kişinin sınırlarının kabul edilmesi ve tanınmasıdır. Örneğin ‘Rapor Yazmak’ öğrenilebilen bir beceridir. Bununla birlikte bir Mühendis ya da bir Satıcı işleri çok dışsal olduğundan ve heyecanlarını bu yönde kullandıklarından, ‘Rapor Yazmak’ becerisini geliştirmeği çok zor bulabilirler.

  Başka bir örnek olarak ‘başkalarının tutumlarını ve zihinsel hallerini anlamak’ verilebilir. Bu bir “Yönetim Becerisi”dir. Öğrenilebilir. Fakat eğer bir yönetici çok ‘Egoist’ ya da ‘Bencil’ ise ya da tabiatı gereği kendisini sık sık ‘Güvensiz Hisseden’ biriyse, yanında çalışan kişilerin ilgisizlik ve moral düşüklüğü ile ilgili işaretlerini doğru okumasını sağlayacak becerileri geliştirmekte zorlanacaktır. Yönetici bu beceriyi en azından yılda bir kez çalışanları değerlendirmek etkinliği düzenleyerek uygulayabilir. Fakat bu etkinlik, Değerlendirmek Becerisi’nin uygulandığı tek fırsat değildir. Yönetici çalışma yılı içinde de yanında çalışanların gerçekleştirdikleri ve potansiyel olarak taşıdıkları kapasitelerle ilgili yargılarını her fırsatta kullanabilir. Bunun bir ‘Etkinlik’ değil, fakat bir ‘Beceri’ olduğunu unutmayın. Bu beceriyi ne kadar fazla kullanırsanız, o kadar fazla gelişecektir.

  d. Fırsatlar Yaratmak: “Yaptıkları iş sırasındaki deneyimlerinden yararlanarak, yanınızda çalışanların becerilerini geliştirecek Yeni Yollar bulmak becerisidir.”

  Bazı yöneticiler bu beceriye fazlasıyla sahiptir. Başka yöneticilerin fırsat göremediği durumlarda, fırsatları görürler ve geliştirirler.

  Toplantı sonrası Galip Abdullah, Ahmet Özbilen ve Cengiz Erengil ile birlikte Pera Palas Oteli’nden çıktığımızda hava çoktan kararmıştı. Röportaj metnine eklediğimiz parantezleri fark etmekte zorlanmayacaksınız. Bu yazı bize çok yardımcı oldu. Umarız size de yardımcı olacaktır.

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir