Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : May 10, 2013 / NLP | 0 Yorum

Uyum: Güven Duygusu Yaratmak

Uyum: Güven Duygusu Yaratmak

Yaşam Koçluğu ve NLP Terapisi’nde Uyum

Uyum, Kişiler Arası İletişim’de güven duygusu yaratmak için kullanılan bir tekniktir. Uyum sağlamak, Kişisel Gelişim Alanı’nda özellikle Yaşam Koçluğu ve NLP Terapisi seansları gibi güven ve sorumluluk içeren ilişkilerde önemli bir yer tutar.

Her insan biriciktir ve her insan farklı deneyimlere sahiptir. Her insanın farklı inançları ve farklı değerleri vardır. Kısaca her insan dünyayı farklı görmektedir. Uyum sağlayabilmek için, Yaşam Koçluğu’nda Koçluk Alan Kişi’nin, NLP Terapisi’nde müşterinin ya da daha genel bir ifade ile, Kişiler Arası İletişim’de iletişim kurmak istenilen kişinin dünya görüşü bilinmek zorundadır. Uyum sağlamak, iletişim kurulan kişi ile aynı fikirde olmak anlamına gelmez.

Kişiler Arası İletişim‘de uyum sağlamak, iletişim kurulan kişinin fikirlerini anlamak ve saygı duymak anlamına gelir.

İletişim kurulan kişi ile uyum sağlandıkça, o kişide güven duygusu açığa çıkacak, bedeni gevşeyecek ve zihni sakinleşecektir. Bu durum, iletişim kurulan kişi ile daha derin bir ilişkinin kurulumunu sağlayacaktır.

uyum 2

Uyum Nasıl Kurulur?

Kişiler Arası İletişim’de, özellikle Yaşam Koçluğu ve NLP Terapisi seanslarında uyum ve dolayısıyla güven, Konuşulan Sözler, Ses Tonu ve Beden Dili aracılığıyla gerçekleştirilir. “İletişim ve Beden Dili” adını taşıyan yazımızda, bu konuya değinmiş, Albert Mehrabian’ın çalışmalarından ve Mehrabian Kuralı’ndan bahsetmiştik. Ayrıca Konuşulan Sözler ile Ses Tonu ve Beden Dili arasında bir tutarsızlık olduğunda, bilinçli dikkatimizi Konuşulan Sözlere yoğunlaştırsak da, Ses Tonu ve Beden Dili’ni en önemli unsur olarak algıladığımızı dile getirmiştik.

Karizma ve Doruk Performans söz konusu olduğunda, yüksek Özdeğer ve Güven duygusu sihirli bir yüzük gibi çalışır.

karizma-tek

İletişim kurulan kişi ile uyum sağlamak ve iletişim kurulan kişi üzerinde güven duygusu tesis etmekte Ses Tonu ve Beden Dili kullanımının büyük önemi vardır. Başarılı iletişimciler, uyum sağlamak için kendi Ses Tonu’nu ve kendi Beden Dili‘ni karşılarındaki kişilere uydururlar. Aslında hepimiz doğal olarak bunu yaparız. Örneğin konuştuğumuz kişi oturuyor ise, biz de otururuz ya da ayakta duruyor ise, biz de ayağa kalkarız. Ses Tonu ve Beden Dili aracılığıyla ‘uyum’ sağlamak, Davranış düzeyinde ‘uyum’ sağlamaktır.

Beden Dili ve Aynalamak Tekniği

Yaşam Koçları ya da NLP Terapistleri seanslarında, müşterilerinin hayat deneyimlerini paylaşmak ve bir parça olsun onları anlamak için, onların Ses Tonu ve Beden Dili‘ne uyumlanırlar. Buna Aynalamak Tekniği adı verilir. Koçluk Alan Kişi’nin ya da müşterinin dünyasına girmek için güçlü bir yöntemdir. Aynalamak, taklit etmek değildir. İletişimde olduğunuz kişinin hareketlerini taklit etmek işi saygısızlığa taşıyabilir. Koçluk ya da NLP Terapisi alan kişi, kendisi ile alay edildiği düşüncesine kapılabilir. Uyum sağlamak, daha çok dans etmeğe benzetilebilir. Bu dansta taraflar birbirlerinin hareketlerin taklit etmek yerine bütünlerler. Bu durum, Çapraz Aynalamak kavramı ile ifade edilir.

Bu noktada, NLP’de “Nörolojik Düzeyler” olarak adlandırılan dersi hatırlatmak ve dile getirmek doğru olacaktır. Nörolojik Düzeyler, piramidin tabanından tavanına doğru şöyledir: Çevre, Davranış, Yeterlilik, İnançlar ve Değerler, Kimlik ve Kimlik Ötesi.

Kişiler Arası İletişim‘de, iletişimde olduğunuz kişi ile davranış düzeyinde kurduğunuz uyum, İnançlar ve Değerler düzeyine taşınmazsa kalıcı olamaz. Hatta bu uyum Kimlik düzeyinde pekiştirildiğinde, iletişimde olduğunuz kişi için gerçek bir güven atmosferi oluşturmuşunuz demektir.

soi-nlp-kombo

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir