Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Oca 21, 2015 / Beden Dili | 1 yorum

Sözel Olmayan İletişim’in Öğrenmek Üzerindeki Etkisi

Sözel Olmayan İletişim’in Öğrenmek Üzerindeki Etkisi

Dil güçlü ve harika bir alettir. İletişim sırasında sözcükleri kullanarak, en karmaşık fikirleri bile iletebilirsiniz. Her çeşit düşünceyi ve deneyimi ifade edebilirsiniz. Günümüzde modern teknolojiyi kullanarak onları görmediğimiz halde, onların seslerini işitmediğimiz halde onlarla iletişim kurmak mümkündür. İletişim kurmak için ve öğrenmek için en güvenilir alet sözcüklerdir. Yine de sözcükler, iletişim kurmak için yegane yol değildir, en etkili yol değildir. Sözel Olmayan İletişim kavramı, İletişim kavramı ele alınırken ihmal edilecek bir konu değildir. Bu konu hakkında kazanacağımız farkındalık, iletişim konusuna bakışımızı değiştirecek ve yenileyecektir.

Beden Dili

Los Angeles şehrindeki Güney Kaliforniya Ünivernsitesi’nde Psikoloji Profesörü Albert Mehrabian, 1981 yılında hazırladığı “Sessiz Mesajlar” adlı çalışmasında, sözel mesaj ile sözel olmayan mesaj arasında farklılık olduğunda, insanların % 7 oranında konuşulan sözlere, % 38 oranında ses tonuna ve % 55 oranında beden diline itibar ettiğini dile getirmiştir. Bir insan size, “Ben sana güveniyorum” dediğinde, ses tonu her zamanki enerjisinden daha düşükse, bu cümleyi söylerken sizin ile göz teması kurmayıp ayaklarına doğru bakıyor ise ve hatta ayakları da sizin bulunduğunuz yönden daha farklı bir yöne doğru dönük ise, yani Beden Dili işaretleri söylediği cümleyi desteklemiyor ise, karşınızdaki kişi size gerçek düşüncesini ifade etmiyor demektir.

soi-set

Mehrabian Formülü

Mehrabian’ın bulguları aynı zamanda insanların iletişim esnasında konuşurken söyledikleri şeyleri nasıl söylediği ve sözcüklerin anlamının filtrelenişi ile ilgilidir. Konuşulan sözler ile davranışlar arasında tutarsızlık olduğunda, ortada bir aldatış durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla duygular, arzular ve tutumlar belirleyici olmaktadır.

Sözel Olmayan İletişim’in Başka Yolları

Beden Dili ve Ses Tonu kişilik özelliklerimizi, duygularımızı, arzularımızı ve tutumlarımızı içeren işaretler yaymaktadır. Telefonla konuşurken bile, karşı tarafın ses tonunu, duygularını, arzularını ve tutumunu hissedebilirsiniz. O insanın psişik enerjisinin o anda taşıdığı nitelikleri hissedebilirsiniz. Telefonla atılan bir kısa mesajda bile, bunların bir kısmı hissedilebilinir. Şaka yaparken de bunlar hissedilir.

Sözel Olmayan Öğrenmek Yolu

Karmaşık fikirleri iletmekte sözcükler önemli bir rol oynar. Ses Tonu ve Beden Dili bu bağlamda daha az önemlidir. Bununla birlikte, öğrenciler bilirler ki, iyi bir öğretmen dersi anlatırken, kitaptaki ölü sözcükleri diriltebilir.

Öğrenmek İle İlgili Sistemler

Bazı insanlar Sözel Olmayan İletişim unsurları aracılığıyla, yani sözel olmayan yoldan öğrenmeği tercih ederler. NLP (Neuro Linguistic Programming) farklı Temsil Sistemleri’nin bulunduğundan söz eder. İnsanlar, bu farklı Temsil Sistemleri’ni (VAKOG) enformasyon öğrenirken kullanırlar. Bazı insanlar görsel yol ile, bazı insanlar işitsel yol ile, bazı insanlar ise kinestetik yol ile öğrenmeği tercih ederler. Bu yüzden, NLP eğitmenleri görsel kişilere resimler yolu ile; işitsel kişilere düzgün hazırlanmış cümlelerin düzgün bir ses ile okunuşu yoluyla; kinestetik kişilere ise bir şeyi deneyimletmek yoluyla öğretmeği tercih ederler. Geniş bir topluluğa hitap eden bir NLP eğitmeni, performansı sırasında “iletişim” kurarken bu üç tarzı da kullanarak katılımcılar ile bir bağ kurar ve onların yeni enformasyonu alışlarını kolaylaştırır.

Benzer Konular:

1 yorum

  1. Sözel olmayan iletişim hayatımızın her anında var, önem vermeye yeni başladım ve geri dönüşlerini alıyorum

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 4 =