Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Ağu 1, 2013 / Yönetim | 0 Yorum

Şirketlerde Koçluk

Şirketlerde Koçluk

Günümüzde Şirketler yönetim anlayışlarını geliştirerek, çalışanlarının ve yöneticilerinin iş becerilerini arttırmak üzere Şirketlerde Koçluk hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bizi başarıya götürecek olan Karizma, Kişisel Disiplin ve Kendinin Efendisi Olmak konuları, şuur ya da bilinç alanı ile ilgili olduğu kadar, şuuraltı ya da bilinçaltı alanıyla da ilgilidir. Kökler genellikle bilinçaltındadır.

Etkili Yönetim

Charles Margerison, “Nasıl Bir Yöneticisiniz?” adlı kitabında, bize Etkili Yönetim ile ilgili önemli bilgiler aktarıyordu.

Yöneticilerin çoğu zamanlarının % 70 ile % 90’ını toplantılarda geçirmektedir. Toplantılar iletişimin ana kaynaklarıdır ve iyi karar verebilmek için gereklidirler. Ama bu toplantılar ne dereceye kadar başarılı olmaktadır?

Toplantılarda Etkili İletişim kurmak ne demektir?

Hepimiz Etkili İletişim kuramayan biriyle çalışmanın ne demek olduğunu biliriz. Sürekli sorun çıkar. Sık sık tartışılır. İşler zamanında yapılmaz.

İnsanların yüzüne yetersiz olduklarını söylemek çok zor olduğu için, sık sık mahçup olur, zor duruma düşeriz. İma yoluyla anlatmağa çalışırız. Bundan da anlamazlarsa, bu sefer kendi işimizi yapamaz oluruz.

Etkili Yönetim, kişilerin şirket hedeflerine ulaşırken, aynı zamanda kendi kişisel hedeflere de ulaşımını sağlamaktadır. Böyle bir tutum yöneticinin gelişim felsefesini yansıtmaktadır.

Bir yöneticinin görevi önce kendisini, sonra diğerlerini organize etmektir. Yöneticiler işlerini organize ederken şu üç etkeni akıllarından çıkarmamak zorundadır:

  • Zamanınızı alan başlıca faaliyetler hangileridir?
  • İlerlemek için hangi engelleri aşmak zorundasınız?
  • Rolünüzü geliştirmekte ne gibi seçenekleriniz var?

Gelişim Modeli Olarak Koçluk

Demet Uyar Ezerler, Peryön Dergisi’ndeki bir yazısında, bize Şirketlerde Koçluk ile ilgili aşağıdaki bilgileri aktarmaktadır. Birçok şirket, hızla değişen dünyamızda eğitimli işgücünün artık geleneksel yöneticilik modeli ile idare edilemeyeceğinin bilincine varmış durumda. Bu da Liderlik kavramıyla birlikte Koçluk kavramını da beraberinde getiriyor. Koçluk en kısa ve öz anlatımla, istenen performansa ulaşmak için Koç (Coach) ve Koçluk Alan Kişi (Coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi olarak tanımlanabilir.

Koçluk Süreci belirli adımları içerir. Süreç, Koç ile Koçluk Alan Kişi’nin uyum sağlayışı ve karşılıklı güven ortamının yaratılışıyla başlar. Daha sonra danışanın yaşadığı sorunlar, gelişmeğe açık yönleri ve istekleri analiz edilerek birlikte tanımlanır.

Hedef, Koçluk Alan Kişi’nin önündeki engellerin kaldırılışı ve Koçluk Alan Kişi’nin sahip olduğu potansiyellerin geliştirilişidir.

İyi Bir Koç Olmak

Geert Michielsen, Peryön Dengisi’ndeki bir yazısında bize, Etkili Yönetim ve Koçluk ile bir şirketin üst düzey bir yöneticisinin CEO oluşu arasındaki bağlantıları açıklamaktadır.

İyi bir Koç olmak için, Koçluk Alan Kişi ile Bağ Kurmak, Tepki Vermeden Dinlemek, Geri Yansıtmak gibi belirli Koçluk becerileri gerekmektedir. Koç, Koçluk yaptığı şirket yöneticileri kendilerinden beklenen iş hedeflerine ulaşsınlar ve Etkili Yönetim sergilesinler diye gerekli iş becerilerine sahip olup olmadıklarını veya ne kadar sahip olduklarını tespit ettikten sonra gelişime yönelik Yol göstermektedir. Bunu yapabilmek için Koç, öncelikle Koçluk Alan Kişi’de güven duygusu uyandırmak zorundadır.

Koçluk, Koçluk Alan Kişi’nin iş becerilerini arttırarak davranışlarında değişim yaratmağı sağlamaktır. İş dünyası gitgide daha kaotik ve değişken bir hale geldiği için, insanlar şirketlerine daha fazla güven duymak istemektedir. Bu sebeple Kişisel Gelişim Programları son yıllarda büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Aslında Şirketlerde Koçluk‘un amacı durmadan insanları geliştirmek değildir. Bunun ötesinde görülmek zorunda olan noktalar da vardır. Bazen bir Koç olarak sizden çok daha yaşlı biriyle çalışmanız gerekebilir. Böyle bir durumda öğrenmek karşılıklıdır. Bazen de teknik düzeyden profesyonel yöneticilik düzeyine geçmiş biriyle çalışırsınız. O zaman Koç’un görevi, çalışanın bu değişim için gereken iş becerilerini geliştirişine yardımcı olmaktır.

Başka bir örnekte Koç olarak, üst düzey bir yöneticinin CEO oluşuna yardımcı olabilirsiniz. CEO olan bir insan sadece iş yaşamında değil, özel yaşamında da çok büyük değişimler yaşayacaktır. Bu gibi durumlarda Koç, zihinsel değişime aracı olmaktadır. Unutulmamak zorundadır ki, bir firmanın en büyük ve en pahalı sermayesi İnsan Kaynakları’dır ve yönetilişi en zor olan da budur.

Bir iletişim yöntemi olarak Şirketlerde Koçluk‘un Şirket Yönetimleri’nde kullanılışı, Koçluk eğitimlerinin toplumun her kesimine yayılacağının işareti olarak görülebilir.

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir