Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Eki 10, 2014 / NLP | 0 Yorum

NLP ve Modelleme

NLP ve Modelleme

Modelleme

Modelleme, bir insanın bir görevi ya da işi mükemmel bir şekilde başarmasını sağlayan ‘düşünceleri’ ve ‘davranışları’ anlamak, uygulamak ve başkalarına aktarmak sürecidir. NLP (Neuro Linguistik Programlama) Yöntemleri en mükemmel psikoterapistlerin danışanlarıyla kurdukları ‘Etkili İletişim’ modellerinin incelenmesi, Stratejilerin belirlenmesi ve modellenmesi ile geliştirilmiştir. Virginia Satir’in iletişim modelini inceleyen Richard Bandler ve John Grinder; Satir olmamışlardır. Milton Erickson ve Fritz Perls’in iletişim modellerini incelediklerinde, Erickson ve Perls olmamışlardır. Sadece nasıl onlar gibi düşünebileceklerini ve davranabileceklerini öğrenmişlerdir. Onları ‘modellemişlerdir’. Sonra bu düşünme ve davranma modelini NLP’ye (Neuro Linguistik Programlama‘ya) uygulamışlardır.

Çocuklar davranış modellerini geliştirirken çevrelerindeki insanların davranışlarını taklit eder, modeller ve çok şey öğrenirler. Çocukların, ailelerindeki kişilerin ilgi ve hobilerini paylaşmaları, hayret edilecek bir şey değildir. İnsanlar gerçekten hayranlık duydukları insanlara benzemek isterler. Onları aynalarlar. “Modelleme” dediğimiz şeyin başlangıcı budur. NLP (Neuro Linguistik Programlama) size ‘bir başkası olmanızı’ teklif etmiyor. Sadece başkalarının nasıl başarılı olduklarını anlamanızı, bu başarıyı kendiniz için Modelleme yaparak sizin de başarılı olabileceğinizi, öğrenme sürecinde daha etkin olabileceğinizi söylüyor. Özellikle spor alanında büyük başarılar kazanmış kişilerin çoğu daha çocukluklarından itibaren başarılı sporcuları kendilerine ‘Kahraman’ olarak seçip, modellediklerini söylemektedirler. Onların nasıl mükemmel oynadıklarını gözlemlemişlerdir. Nasıl yürüdüklerine ya da koştuklarına dikkat etmişlerdir. Onların yerine kendilerini koyup ‘Kahraman’ olduklarını hayal etmişlerdir. Bunlar “Modelleme” için önemli örneklerdir.

NLP Modelleme Süreci

NLP (Neuro Linguistik ProgramlamaModelleme Süreci’nin üç bölümü vardır:

 1. İkinci Algısal Duruşu kullanın. Modelleme istediğiniz kişinin davranışları üzerinde çalışmayı ve onların kişisel dünyalarının haritasını anlamayı sürdürün. Şu sorunun cevabını irdeleyin: “Senin yerinde olmam ve senin gibi düşünüp davranabilmem için ne yapmam gerekir?”
 2. Modeli kullandığınızı düşünerek test edin. Etkisine bakın. Bir farklılık yaratıyor mu? Eğer bir farklılık yaratmıyorsa, ona ihtiyacınız yok demektir. Eğer istediğiniz yönde bir farklılık yaratıyorsa, bu modeli kullanabilirsiniz.
 3. Bu modeliyi ya da beceriyi başkalarına nasıl aktarabileceğinizi tasarımlayın. Bir organizasyonun kuruluşunda bu çok önemlidir. Herhangi bir bölümdeki çalışanların en mükemmelleri üzerinde ‘Koçluk’ ve ‘Mentorluk’ çalışmaları yapabilirsiniz. Bağlantılı stratejiler geliştirerek, diğer personelin becerilerini arttırabilirsiniz.

modellemek 03

Gözlemler ve Anahtar Sorular

 • Modellemek ve yeniden üretmek istediğiniz beceriyi tanımlayın. Kendinizi de modelleyebilir ve farklı durumlar için etkin stratejiler geliştirebilirsiniz.
 • Bu beceriyi mükemmel bir şekilde sergileyen kişiyi ya da kişileri seçin.
 • Şunları gözlemleyin ve betimleyin: a. Onların davranışlarını gözlemleyin ve betimleyin. Ne yapıyorlar ve nasıl yapıyorlar? b. Onların Temsil Sistemlerini ve Beden Dilli işaretlerini gözlemleyin ve betimleyin c. Onların Filtrelerini ve Meta Programlarını gözlemleyin ve betimleyin. d. Onların Nörolojik Düzeylerini gözlemleyin ve betimleyin.

Modelleyeceğiniz kişi ya da kişiler ile yüz yüze görüşün ve röportaj yapın. Onların ne yaptıklarını açık bir şekilde anlamağa çalışın. Eğer bazı olumsuzluklar görürseniz şaşırmayın. Bu olumsuzlukların çoğu bilinçdışı ile bağlantılı olabilir. Örneğin başarılı bir İş Görüşmesi yapmak için şunlara dikkat etmelisiniz.

   • “Yöneticiniz ile görüşmeğe girmeden önce neler düşünüyorsunuz?”
   • “Kendinizi güvenli hissetmeniz için kendinize nasıl yardımcı oluyorsunuz?”
   • “Ne çeşit sorular hazırlıyorsunuz ve ne tür sorulara ihtiyacınız var?”
   • “İş Görüşmesindeyken kendinizi nasıl betimliyorsunuz?”
   • “Uzlaşmayı nasıl sağlıyorsunuz?”

Modelleme‘yi kullanarak seçeneklerinizi çoğaltabilirsiniz. Her durumda ne hissedeceğinize ve nasıl tepki vereceğinize karar verebilirsiniz. Başkalarıyla iletişim kurarken, geniş bir repertuara sahip olabilirsiniz. Yeni bir NLP (Neuro Linguistik Programlama) Semineri’ne katılıp daha da ilerlemeği seçebilirsiniz. Sonraki adımlar size kalmış.

nlp-teknikleri-seti

Benzer Konular:

 

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + 17 =