Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Oca 22, 2013 / Koçluk | 0 Yorum

Koçluk Nedir?

Koçluk Nedir?

Koçluk Mesleği

‘Koçluk Nedir?’ sorusu aracılığıyla Koçluk mesleği, son yıllarda yazılı ve görsel medyada sık sık ele alınan ve cevabı aranan bir konu haline geldi. Pek çok insan Koçluk mesleği hakkında gelişi güzel elde ettikleri bilgi ile yetinmekte. Peki, gerçekten ‘Koçluk Nedir?’

Koçluk, hiç şüphe yok ki, son yıllarda büyük ilgi gören, yıldızı parlayan bir meslek olarak tarif edebilir. Bunun yanısıra, iş hayatında liderler, eğitim hayatında öğretmenler, ruhsal şifa ve danışmanlık alanında danışmanlar ve aile hayatında aile fertleri tarafından kullanılan bir iletişim yöntemi olarak da tarif edebilir.

İletişim Yöntemi Olarak Koçluk İlişkisi

İletişim yöntemi olarak Koçluk, sadece Koçluk Alan Kişi’nin problemlerini çözmek ile ilgili değildir. Tabii ki Koçluk, Koçluk Alan Kişi’nin performansının yükseltilerek hedeflerine ulaşımını ve istediği sonuçları elde edişini sağlayarak problemlerini çözecektir. Ancak yine de, Koçluk öncelikle, Koçluk Alan Kişi üzerinde farkındalık yaratmak, onun keşif yollarını açmak ile ilgilidir. Zaten ‘Koçluk Nedir?’ sorusuna verilebilecek en güzel cevaplardan biri de: Koçluk Alan Kişi üzerinde farkındalık yaratmak ve keşif yollarını açmaktır.

kocluk-nedir

Koçluk ilişkisinde, Koçluk Alan Kişiler kendi cevaplarını bulabilsinler diye, Koçları tarafından kendi sorunları üzerinde yoğunlaştırılmağa, tercihler yaptırılmağa ve bu tercihler içinden öncelikli tercihi yönünde ilerlemek için cesaretlendirilmeğe ve desteklenmeğe çalışılır. Bu böyle olmak ile birlikte, “Koçluk” ilişkisinde güç, ne Koçluk Alan Kişi’de, ne de Koç’tadır. Koç, insani becerileri anlamak becerisinden ve Koçluk Alan Kişi de, arzu ve motivasyonundan gelen güçlerini Koçluk İlişkisi’ne aktarırlar Güç, “Koçluk” ilişkisinin kendisindedir. Bir iletişim modeli olarak koçluk, Temel Koçluk Eğitimi‘nde bütün ayrıntılarıyla ele alınmaktadır.

Koçluk İlişkisi ve Danışmanlık İlişkisi

“Koçluk” ilişkisi, diyalog temeli üzerine oturtulmuş, Koç’un ve Koçluk Alan Kişi’nin süreçte karşılıklı olarak etkin oldukları bir iletişim yöntemidir. Bu iletişim yönteminde, Koç ve Koçluk Alan Kişi olarak taraflar, Saygı, Açıklık, Empati, Doğruyu söylemek ve Merhamet gibi ilkeleri kendilerinde bulundurmak zorundadırlar.

‘Koçluk’ ilişkisinde Koç, Koçluk Alan Kişi’nin istediğini ifade ettiği şeylerin peşinden gidip gitmediği ile ilgilenin kişidir. Koçlar, Koçluk Alan Kişi’nin sadece kelimelerine değil, ayrıca kelimelerinin arkasında gizlenenlere, kelimeler arasında bıraktığı boşluğa, Koçluk Alan Kişi’nin Beden Dili ve Ses Tonu’na dikkat ederler. Karizma konusundaki becerilerine de dikkat ederler. ‘Koçluk’ ilişkisini benzersiz kılan da bunlardır.

soi-set

Koçluk‘ta insanlar kendilerine sunulan hap haline getirilmiş hazır çözümler yerine, kendi gerçeklik dünyalarından hareket ile kendi hedeflerini belirler ve o hedefe doğru ilerleyerek çözümlerini oluştururlar. Böylece bu model ile insan, kendi yaşamının sorunlarına sahip çıkmış olur ve kendi ayakları üzerinde durur. Koçluk ilişkisi ile Danışmanlık ilişkisi arasındaki temel farklardan biri de budur.

Danışmanlık ilişkisinde, Danışan, Danışman’ın kedisine önerdiği çözümü kabul eder. Hatta Danışman’ın kendi gerçeklik dünyasına, danışmanın bilgi ve deneyimlerine, Danışman’ın geçmişine ait bu hap haline getirilmiş çözümü kabul eder. Belki bu çözüm başlangıçta fayda sağlayabilir, ancak Danışan’ın gerçeklik dünyası, olayları algılayış ve değerlendiriş şekli Danışman’ınkinden farklı olduğundan çözüm kısa bir süreli olacaktır. Bu anlamda Danışan’a sunulan ikinci el bir çözümdür. Bu bağlamda Danışmanlık ilişkisinde, Danışan kendi ayakları üzerinde durmağa çalışan bir insan olmaktan çok, ‘ikinci el yaşam’ süren bir insan konumundadır.

‘Koçluk Nedir?’ sorusuna cevap aradığımız bu yazı, umarız kişisel gelişimine yönelenlere yeni bir konu üzerine düşünmeğe yöneltir: Siz, kendi ayakları üzerinde duran, kendi yaşamına sahip çıkan  bir insan mı olacaksınız, yoksa Jiddu Krishnamurti’nin ifadesi ile ‘ikinci el yaşam’ sürecek bir insan mı?

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen − 11 =