Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Ağu 12, 2013 / Koçluk | 0 Yorum

Koçluk, Mentorluk, Liderlik

Koçluk, Mentorluk, Liderlik

Max Landsberg, “Koçluğun Taosu” adlı kitabında, bizi, iş yaşamında Liderliğin bir adım ötesine geçmek konusunda aydınlatmaktadır.

Mentorluk (Rehberlik) ile Koçluk birbirine oldukça benzeyen aktivitelerdir. Tek gerçek fark şudur: Koç, belirli görevleri yapması için Koçluk Alan Kişi’de güç oluşturur, mentor ise daha geniş bir perspektife sahiptir. Mentorun, mentorluk yaptığı kişi ile genel olarak daha uzun vadeli bir ilişkisi vardır.

Mentorluk eğitimi alarak, iş yaşamında liderliğin bir adım ötesine geçebilirsiniz, kendinizi birçok farklı Mentorluk Rolleri oynarken bulabilirsiniz.

Şirketinizin yeni işe başlayan insanlar için mentörlük yapabilirsiniz veya birine kariyerinin önemli bir döneminde daha uzun vadeli, dostluğa dayanan bir mentorluk yapabilirsiniz. Bu iki ayrı mentörlük etkinliğinde farklı ilişki tarzları vardır.

Bununla birlikte bütün Mentorluk Rolleri şu yedi yardım tarzını kullanırlar:

 • Olumlu zihinsel yaklaşım için yardım etmek.
 • Sorunu dinlemek ve duyguları belirlemek.
 • Uygun bilgiyi vermek.
 • Seçenekleri keşfetmesi için teşvik etmek.
 • Görev ve yetki vermek.
 • Olumsuz davranışlarıyla yüzleştirmek.
 • Bir Rol Modeli sunmak.

kocluk_mentorluk_liderlik

Kıvanç Ersöz, “Yönetici Koçluğu” adlı yazısında, Yönetici Koçluğu’nun esas itibariyle bir Kişisel Gelişim Programı olduğunu ifade eder.

Şirketlerde çalışan insanların arzu edilen performansları vermeleri, şirketlerdeki birtakım uygulamalara bağlıdır, ancak kişilerin de kendi ‘Sınırları’ vardır. Dolayısıyla iki ya da üç gün süren Eğitimler, kişilerde arzu edilen değişimleri, özellikle de ‘Davranışsal Değişimleri’ yaratmakta yeteri kadar etkili olmuyor.

Koçluk mekanizması bu açığı doldurmak için geliştirildi. Amaç kişilerin kendi gelişimlerine katkıda bulunarak organizasyonların verimlerini artırmaktır.

Joseph O’Connor, “NLP İle Koçluk” adını taşıyan kitabında profesyonel olarak Koçluk yapan kişilere aşağıdaki sergilediğimiz önerilerde bulunmaktadır.

Bir Koç bir Liderdir. Üç düzeyde gelişim gösterir:

 • Koç’un Yapabildikleri
 • Koç’un Bildikleri
 • Koç’un Kim Olduğu

Bir Koç şu alanlarda da becerilerini geliştirir:

 • Koçluk Becerilerinde kendini ustalaştırmak
 • İlişki Becerilerini geliştirmek
 • Gerçekler ve Olaylar ile ilgilenmek

Bir Koç şunları düşünerek Tuzaklara Düşmemelidir:

 • Her oturumda bir değişiklik yapmak gerekir.
 • Müşteri beni sevmek zorunda.
 • Bir şekilde müşterimden sorumluyum.
 • Sorunu paylaşmak ve hissetmek zorundayım.
 • İş Koçluğu yapmak için müşterinin işi hakkında bazı bilgilere sahip olmam gerekir.
 • Müşteriye karşı çıkmamalıyım.

Bir Koç aşağıda belirtilenleri yapmaz:

 • Müşteriden daha avantajlı olduğunu düşünerek üstünlük hissetmek
 • Müşteriyi yargılamak
 • Müşteriye psikanaliz yapmak
 • Müşteriyi yönlendirmek

Hande Yaşargil, PERYÖN Dergisi’nde yayınlanan yazısında İyi Bir Koç’un Özellikleri’ni sıralamaktadır.

İyi bir “Koç” olmak için aşağıdaki özellikler gereklidir.

 • Kendine ait farkındalık
 • Motive edebilmek becerisi
 • İlişki kurabilmek kapasitesi
 • Esneklik
 • Gelecek odaklılık
 • Disiplin
 • Profesyonel sınır belirleyebilmek ve koruyabilmek
 • Teşhis ve çözüm üretmek kapasitesi
 • Model olabilmek
 • Sabır
 • Süreci ve içeriği dengeleyebilmek
 • Bağlanabilmek
 • Bilgiyi yönetmeğe yardım edebilmek

Harry Alder, “Sağ Beyin Yöneticisi” adlı kitabında, Yönetici ile Lider arasındaki fark üzerine şunları söylemektedir:

 • Yönetici idare eder. Lider yenilikler yapar.
 • Yönetici sistem ve yapı üzerine vurgu yapar. Lider insan üzerine vurgu yapar.
 • Yönetici uzak görüşlü değildir. Lider uzak görüşlüdür.
 • Yönetici gündelik olaylarla ilgilenir. Lider gözlerini ufka dikmiştir.
 • Yönetici taklit eder. Lider yaratıcıdır.
 • Yönetici statükoyu kabul eder. Lider ona meydan okur.
 • Yönetici klasik ve iyi bir askerdir. Lider ise kendisidir.

İsmet Barutçugil, Kişisel Gelişim Dergisi’nde yayınladığı bir yazısında, Yönetici önce kendisini yönetmeği öğrenmek zorunda olduğunu vurgular.

Yönetim, işlerle ve insanlarla ilgili sorunları çözmek ve karar almak sanatıdır.

Yöneticiler kişisel gelişimin ilk adımı olarak kendini tanımak sürecinde NLP tekniklerinden yararlanarak algılamak ve öğrenmek becerilerinin güçlü yönlerini anlayabilir, iletişim tarzlarını ve başkaları üzerinde nasıl izlenim bıraktıklarını öğrenebilirler.

Buradan yola çıkarak, olumlu zihinsel tutum içinde kendilerini nasıl geliştirebileceklerini görebilirler. Bu anlamda, NLP konusundaki kitaplardan ve seminerlerden yararlanabilirler.

Coaching (Koçluk) desteği de alınabilir. Yöneticiler kişisel gelişimlerini tamamlamak için Coaching/Koçluk ve Mentoring/Mentorluk desteği de alabilirler ve almalıdırlar. İyi seçilmiş bir Yaşam Koçu ya da Mentor (Akıl Hocası), yöneticinin ihtiyaç duyduğu aklı, morali, cesareti ve enerjiyi bulmasında önemli bir katkı sağlayabilir.

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 + thirteen =