Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Ağu 18, 2014 / İletişim | 0 Yorum

Kişilerarası İletişim ve İletişim Engelleri

Kişilerarası İletişim ve İletişim Engelleri

Kişilerarası İletişim

Kişilerarası İletişim’in başarısız oluşunun birçok sebebi vardır. Çoğu kez söylenilen sözler ya da Mesaj, Gönderen’in niyet ettiği tarzda alınmamaktadır. Dolayısıyla Kişilerarası İletişim‘de Gönderen’in Geri Bildirim alarak mesajının net bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmesi önemlidir.

Etkili İletişim kurmak isteyen kişi için Aktif Dinlemek, Netleştirmek ve Yansıtmak gibi İletişim Becerileri nasıl yardımcı oluyorsa, İletişim Engelleri’nin farkında olmak, onlardan nasıl sakınılabileceğini bilmek ve onlarla nasıl başa çıkılabileceğini bilmek de gerekmektedir.

Etkili İletişim kurmak isteyen kişinin önünde birçok engel vardır. Bunlar iletişim süreci içindeki her düzeyde ortaya çıkabilir. Bu engeller sizin mesajınızı çarpıtabilir. Kafa karışıklığına ve yanlış anlamalara sebep olarak sizin ve zaman kaybedişinize sebep olabilir. Dolayısıyla Etkili İletişim süreci, bu engelleri aşmayı, mesajı net ve tutarlı bir şekilde aktarmayı kapsar.

iletisim engelleri 02

 

İletişim Engelleri

Etkili İletişim Eğitimi‘nde kapsamlı bir şekilde ele alınan İletişim Engelleri‘nden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

 • Jargon Kullanmak
  Jargon kullanmak ve teknik terimler kullanmak mesajı çok karmaşık bir hale getirebilir.
 • Duygusal Engeller ve Tabular
  Bazı insanlar duygularını ifade etmekte zorlanabilir. Bazı konuları bütünüyle konuşmamak kararı almış olabilirler.
 • Dikkat Eksikliği, Bilgi Eksikliği, Dikkatin Dağılışı ve Konu Dışına Çıkmak
 • Algı ve Bakış Açısı Farklılıkları
 • İşitme Sorunları ve Konuşma Zorlukları Gibi Fiziksel Yetersizlikler
 • Sözel Olmayan İletişim’in Fiziksel Engelleri
  Sözel Olmayan İletişim işaretlerini, jestleri, bedenin duruşunu görememek, Etkili İletişim‘in gerçekleşimini zorlaştırır.
 • Dil Farklılıkları ve Alışık Olmadığımız Aksanları Anlamak Zorluğu
 • Yanlış Varsayımlara Yol Açan Beklentiler ve Önyargılar
  Kişilerarası İletişim‘de insanlar genellikle söylenilen şeyi değil, işitmek istedikleri şeyi duyarlar ve yanlış sonuçlara varırlar.
 • Kültürel Farklılıklar
  Toplumsal etkileşimin normları kültürlere göre değişebilir. Duyguların ifade edilişinin farklı oluşu gibi. Örneğin Kişilerarası İletişim‘de insanlar arasındaki kişisel alan konusu da kültürlere ve sosyal statülere göre farklılık gösterir.

Becerikli bir iletişimci, İletişim Engelleri‘nin farkında olmalıdır ve sürekli olarak dinleyen kişilerin ne anladığını kontrol ederek ve onlara uygun geri bildirimler sağlayarak İletişim Engelleri‘nin negatif etkilerini azaltmağa çalışmalıdır.

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 6 =