Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : May 21, 2013 / İletişim | 0 Yorum

Kişiler Arası İletişim

Kişiler Arası İletişim

Kaynağı ve Hedefi İnsan Olan İletişim

“İletişim ve Beden Dili” adlı yazımızda, ‘İletişim’ kavramını, Kişiler Arası İletişim bağlamında ele alacağımızı ifade etmiştik. Yüzyüze İletişim olarak da ifade edebileceğimiz Kişiler Arası İletişim kavramı ile, kaynağı ve hedefi insan olan bir iletişimi kastetmekteyiz.

İnsanlar doğdukları andan itibaren, hatta doğum öncesi dönemde daha anne karnındayken dahi, çevreleri ile iletişim içindedirler. Bir insanın yaşamında, Kişiler Arası İletişim’in etkisi giderek artmakta, yoğunlaşmakta ve İletişim sayesinde kazandıklarıyla insan, yeni ilişkilerin kapısını aralamaktadır. Karizma becerilerini sergilemeği öğrendiğinde, Etkili İletişim gücü çok daha artmaktadır.

Kişiler Arası İletişim

Kişiler Arası İletişim’in Unsurları

Kişiler Arası İletişim’in unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Mesajı Gönderen (Gönderici, Konuşan, Yazan): Niyet ettiği ‘mesajı kodlar’.
 • Mesajı Alan (Alıcı, Okuyan, Dinleyen): Aldığı ‘mesajın kodlarını çözer’.
 • Mesaj (İleti): İletilmek istenilen enformasyondur.
 • Mesaj Kanalı: Mesajı Gönderen’den Mesajı Alan’a doğru Mesaj Kanalı işler.
 • Geri Bildirim Kanalı: Mesajı Alan’dan Mesajı Gönderen’e doğru Geri Bildirim Kanalı işler.
 • Mesajı Kodlamak: Mesajı Gönderen enformasyonu bir dizi sembole çevirir.
 • Mesajın Kodlarını Çözmek: Mesajı Alan mesajı önce algılar, sonra yorumlar ve onu anlamlı bir enformasyon’a çevirir.
 • Gürültü (İletişimi Engelleyen Faktörler): Mesajın iletilişi sırasında sürece karışan kafa karıştırıcı unsurlardır.

İletişimi Engelleyen Faktörler

Kişiler Arası İletişim modelinde, hem Mesaj Kanalı üzerinde, hem de Geri Bildirim Kanalı üzerinde etkili olan ve Etkili İletişim’i engelleyen faktörler vardır. Bu faktörler, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi ‘Gürültü’ olarak da ifade edilir. Etkili İletişim‘i engelleyen faktörler şunlardır:

 • Anlam’a ilişkin sorunlar
 • Geri bildirimin yokluğu
 • Uygun olmayan iletişim kanalının kullanımı
 • Fiziksel dikkat dağıtıcılar
 • Statü etkileri
 • Kültürel farklılıklar

Yukarıda belirttiğimiz iletişim engellerinin ya da gürültünün kafa karışıklığı yaratmak potansiyeli vardır. Bu yüzden, iletişim engellerinden kurtulmak çok önemlidir. Eğer iş yaşamınızda ve özel hayatınızda insanlar ile Etkili İletişim kurmak istiyorsanız, yanlış anlamak sorununu ortadan kaldırıcı ve kafa karışıklığını önleyici tedbirler almak zorundasınızdır. Sizin hedefiniz, İletişim sürecinin her düzeyinde, bu engellerin etkisini azaltmak ve mesajı daha açık, daha kesin, daha anlaşılır hale getirmektir.

Geri Bildirimin Önemi

Örneğin Geri Bildirim, Kişiler Arası İletişim’in en önemli unsurlarından biridir. “Kişiler Arası İletişim”de, dinleyen (Mesajı Alan) konuşana (Mesajı Gönderen’e) Geri Bildirim sağlar. Geri Bildirim, Sözel İletişim İşaretleri olan Konuşulan Sözler ile Ses Tonu ve Beden Dili gibi Sözel Olmayan İletişim işaretlerini kapsar. Geri Bildirim, dinleyenin mesajı doğru algılayıp algılamadığı konusunda konuşana ipuçları verir.

İletişim kurduğumuz insanların jestlerini, mimiklerini, bedensel duruşlarını takip ederek:

 • Güven düzeylerini
 • Size karşı savunma mekanizmalarını kullanıp kullanmadıklarını
 • Mesajınızı kavrayıp kavramadıklarını
 • Aktarmak istediğiniz mesaja gösterdikleri ilginin derecesini
 • Size yalan söyleyip söylemediklerini anlayabilirsiniz.

Sözel Olmayan İletişim işaretlerini, ustalıklı bir şekilde, doğru olarak okuyarak ve doğru olarak kullanarak, kişisel ve profesyonel hayatınızdaki “Kişiler Arası İletişim”in kalitesini arttırmak istemez misiniz?

Beden Dili ve Yaşam Koçluğu Eğitmeni Ahmet Y. Özbilen ile Meditasyon ve NLP Eğitmeni Cengiz Erengil’in hazırladığı “Sözel Olmayan İletişim/Beden Dili” adlı e-kitap, her alanda kurdukları İletişim‘in kalitesini arttırmak ve Etkili İletişim kurmak isteyen, kişisel gelişimine yönelmiş veya yönelecek olanlar için doğru bir başlangıç niteliğinde.

soi-set

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty + 2 =