Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Ağu 14, 2013 / NLP | 0 Yorum

Kendinin Farkındalığı

Kendinin Farkındalığı

‘Kendinin Farkındalığı’ adlı bu yazıyı kendinizin dışına çıkarak okuyun.

Kendinin Farkındalığı adlı bu yazıyı okurken, Stephen Covey’in önerdiği gibi “kendinizin dışına çıkmaya çalışın ve bilincinizi içinde bulunduğunuz odanın tavanındaki bir köşeye yansıtın.” Zihninizin ekranında kendinize tavandaki bu köşeden bakarak okuyun. NLP seminerlerinde kullanılan Üçüncü Noktadan Bakışı da uygulayabilirsiniz!

Şu anda nasıl bir ruh hali içindesiniz?

Ruh halinize bir isim verebiliyor musunuz?

NLP Terminolojisi ile Kalibrasyon yeteneğinizi uygulayın! Neler düşünüyorsunuz? Ne tür duygular yaşıyorsunuz? Şu andaki zihinsel halinizi nasıl tanımlayabilirsiniz? Şu anda zihniniz nasıl çalışıyor? Düşünceleriniz daldan dala atlıyor mu?

Aynı şekilde duygularımızı da gözlemleyebilirsiniz. Davranışlarımızı da gözlemleyebilirsiniz.

Şu anda yapmakta olduğunuz bu pratik sadece insana aittir ve hayvanlarda yoktur. Bu pratiğe “Kendinin Farkındalığı” denir. İnsanın boş bir ayna gibi bakarak, saf bir algıyla gözlemleyebilmek  becerisidir.

Bir olumlama ya da afirmasyon yaparak şunu kendimize hatırlatalım: “Ben duygularım değilim”; “Ben düşüncelerim değilim”; “Ben davranışlarım değilim”; “Ben içinde bulunduğum hal değilim.”

Kendimi bunlardan ayırmayı başardığımda, onları açık bir şekilde gözlemlemeyi de başarırım. Onları oldukları gibi görebilmeğe “Açıklık” denir. Bu Açıklık sayesinde çevremden (buna bedenim, duyularım, duygularım ve düşüncelerim de dahildir) gelen uyaranlara karşı vereceğim bilinçli yanıtı seçebilirim.

Sorumluluk Almak ya da Bilinçli Olarak Verilecek Yanıtı Seçmek Becerisi

İngilizce’de sorumluluk anlamına gelen “responsability” sözcüğü ikiye bölündüğünde (respons–ability), “Bilinçli Olarak Yanıtını Seçmek Becerisi” anlamına gelir. Yani sorumluluk almak ile bilinçli olarak yanıt vermek birbiriyle bağlantılıdır.

Kendinin Farkındalığı bize kendimize bakış biçimimizi ya da kendimizle ilgili paradigmamızı da gösterir. Bunlar bizim tutumlarımızı ve davranışlarımızı etkilediği gibi, diğer insanlara bakışımızı da etkiler. Bu işlemler bizim zihinsel haritamızı oluşturur. Yaşamımızda bu noktalara dikkat ettikçe, başka insanların bize bakış biçimlerini de anlarız. Böylece onların kendi kişisel dünyalarını ve algı filtrelerini ya da paradigmalarını da anlarız.

kendinin_farkindaligi

Mo Shapiro’da Reaktif ve Proaktif İnsanların Özellikleri

Mo Shapiro NLP ile ilgili yazılarında Reaktif ve Proaktif insanların şu özelliklerine dikkat çeker:

Reaktif kişiler dil olarak ‘tepkisel’ ve ‘geçmişe dayalı’ bir dil kullanırlar. Beklerler ve çözümleme işlerini iyi becerirler. Aksiyona geçmeden önce yeteri kadar bilgi edinmeye çalışırlar. Ancak kendilerinden yardım istendiğinde harekete geçerler. Çok fazla çözümleme yaptıkları ve sorumluluğu başkalarının yüklenmesini bekledikleri için işleri yavaşlatırlar.

Proaktif kişiler ise inisiyatif alırlar, aksiyon adamıdırlar, gelecekle ilgili planlar yaparlar. Dil olarak, bunları içeren bir dil kullanırlar. Önce harekete geçer, sonra sorular sorarlar. Çözümlemek ve planlamak safhalarına fazla önem vermedikleri için hata yapabilirler. Karar vermek ve inisiyatif almak özellikleri gelişmiştir.”

Reaktif ve Proaktif özellikler NLP Eğitimleri‘nde Meta Programlar dersinde işlenmektedir. Belirli bir andaki ruh halimiz, hangi Meta Programı seçeceğimizi etkilemektedir. Dolayısıyla güçlü ve olumlu ruh hallerini yaşamak ve çapalamak çok önemlidir. İnsanın kendi ruh halini doğru algılayışı için Farkındalık gerekmektedir.

nlp-teknikleri-seti

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir