Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Ağu 6, 2013 / Karizma | 0 Yorum

Karizma

Karizma

Karizma nedir? Bir insan Karizmatik Enerji ve Karizmatik Ruh Hâli ile nasıl donanabilir?

Karizmatik nitelikler ile donanmak, insanın konuştuğu sözleri, davranışlarını, jestlerini ve ilişkilerini etkiler. İnsanın psişik enerjisini, tutkularını ve kişiliğini kullanış tarzını bize gösterir.

Karizma’nın birçok yüzü ve birçok ifade biçimi vardır.

Yüzlerce farklı kişilik modeli vardır ve bunların Karizma’yı kullanış tarzları da çoğu kez farklıdır.

Bazı eğitmenlere göre, Karizma’yı kapsayan temel bir kalıp ve bunun çeşitlemeleri vardır.

Karizma konusu karakter bağlamında ele alındığında, kişinin kendisine karşı dürüst, samimi ve sahici oluşunu kapsar. Karizma her ortaya çıkışında biriciklik özelliğine sahiptir. Bunlar Karizma’nın özünü oluşturmaktadır.

Karizmatik olmak, tutkulu, enerjili, coşkulu bir insan olmaktır. Başkalarının belirlediği bir rolü oynayarak onları mutlu etmeğe çalışmamaktır. İnsanın kendi gerçek kimliğini keşfedişidir. İnsanın sahip olduğu nitelikleri ve erdemleri hizmette kullanışı ve bu yol ile yaşamını anlamlı kılışıdır.

Karizma eğer sizin içinizden geliyorsa, hakiki ise ve sizinle bütünleşmiş ise, o zaman insanın Kendini Gerçekleştirmek sürecinin (Self Realization) bir işlevi olarak görülebilir. İnsanın kendi içindeki Yüksek Kendiliği devreye sokuşu, daha fazla Karizma’ya sahip olmak anlamına gelir. Başkaları da bizim içimizdeki bu Karizma’yı duyumsar.

karizma 1

Karizmatik Kişinin Özellikleri

  • Ruh Hali (Presence): Presence‘nin ‘Burada ve Şimdide Olmak’ anlamına geldiğini daha önce söylemiştik. Buradaki anlamı ise ‘Ruh Hali’dir. Karizma’ya sahip bir kişi, çok güçlü Ruh Haline sahiptir. Hakiki bir kaplana benzer, kağıttan bir kaplana değil. Böyle kişiler “Ben kimim?”, “Benim bu yaşamdaki amacım nedir?”, “İnsanlara neler sunabilirim?”, “Beni biricik yapan özelliğim nedir?” gibi soruları kendilerine yıllarca sormuş,  kendi üzerlerinde çalışmalar yapmış kişilerdir.  Bu soruların cevabını bulmuş kişilerdir.
  • Kendi Hakiki Varlığını Keşfetmek (Beingness): Beingness’in ‘Kendi Hakiki Varlığını Keşfetmek’ anlamına  geldiğini daha önce açıklamıştık. İnsanın kim olduğunu ve kendi hakiki doğasını keşfetmesi ile insanın kendi ‘İmajı’ üzerinde çalışması aynı şey değildir. Başkaları üzerinde de aynı etkiyi yapmaz. Günümüzde İmaj Yönetimi çalışmaları bir Sanat haline getirilmiştir. Düzeyleri vardır ve Planlanmaktadır. İmaj Yönetimi’ni kullanarak bazı insanlar kendilerini iyi hissetmek için başkalarını manipüle etmektedirler. Karizma ise bundan farklıdır. Hakiki Karizma being‘dir, hakiki “Karizma” varlıktır. Olmaktır. Taklid etmek değildir. İnsanın authentic (sahici, hakiki, samimi) olarak kendi oluşudur, kendi olarak yaşayışıdır. Başkalarını memnun etmek için sahte roller sergilemek yerine, sahici bir şekilde insanın kendisi olmaklığıdır.
  • Yoğun Bir Enerji’ye Sahip ve Coşkulu Olmak (Energy and Excitement): Bir kişide “Karizma” tezahür ettiğinde, çevresine çok miktarda canlılık enerjisi, Psişik Enerji yayılır. Bu enerjinin yoğunluğu kalbin daha hızlı çarpışına yol açan bir ‘Coşku’ da içerir. Bu Coşku anlarında kişi Tutkuya, Amaç duygusuna ve yüksek bir Motivasyona sahiptir. İnsanın kendisinden daha fazla ve daha büyük bir Yüksek Kendiliği yaşayışıdır. İnsanın kendi küçük kendiliğini merkez alarak yaşayışı onun yaşamını daraltıcı etki yapmaktadır.
  • Odaklanmak (Focus): Karizmatik bir kişi, gerçekleştirmek istediği Amacına bir lazer ışını gibi odaklanır. Bu Odaklanış, Psişik Enerjiyi amacı gerçekleştirmeğe yönlendirir. Onunla ilgili Tutkuyu artırır, güçlendirir ve dağılmasını önler.
  • Anlam (Meaning): Karizmatik bir kişi, ‘Anlam’ ile yaşar, ‘Anlam’ ile yaratır. Deneyimlerinde anlamlılık vardır. Hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin hayatını anlamlı kılar. Yaşamları zenginleştirici bir dokunuşa sahiptir.

karizma-tek

“Karizma”yı Modellemek kolay değildir. Çünkü Karizma, karmaşık bir Gestalt hâlidir.

“Karizma”nın cezbedici yanı, insana taklit ya da ikinci el bir yaşam değil, hakiki bir yaşam sunuşudur. Kişi içindeki en iyi nitelikleri kullanmağa başlar. Gündelik hayatta alışık olduğu bilinç düzeyinden daha farklı bilinç hallerini yaşamağa başlar. En yüksek değerlerini, vizyonlarını, en iyi becerilerini gerçekleştirmeğe başlar. Bunlar gerçekleştikçe kişinin biricikliği açığa çıkar. İşte “Karizma” tam da oradadır. Karizma Eğitimleri‘ne katılarak Karizmanızı ortaya çıkarın.

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir