Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Ağu 13, 2013 / Karizma | 0 Yorum

İş Dünyasında Karizma

İş Dünyasında Karizma

Küresel ekonomideki değişiklikler ile birlikte, bireyleri motive eden saikler ve bireylerin tercihleri, kariyer planlarındaki tercihleri üzerinde çok önemli etkiler yaratmaktadır. Bu bağlamda İş Dünyasında Karizma konusu büyük önem arz etmektedir.

Bireylerin sahip oldukları beceri ve yetenekler, onların zor zamanlarda hızlı karar vermek becerileriyle birlikte değerlendirilmek zorundadır. Günümüzde farklı yaş gruplarından, farklı nesillerden insanları çalıştıran şirketlerde hâlâ herkese aynı ayakkabıyı, aynı elbiseyi giydirmeğe çalışmak gibi farklılık içermeyen şirket politikalarının varoluşu, şirketin gelişimi söz konusu olduğunda, yüksek potansiyellerin devreye sokuluşunda sorunlar yaratmaktadır.

Yukarıda özetlediğimiz sorunlar, bize günümüzde şirketlerin, bireyleri motive eden saikleri ve onların iş tercihlerini; onları nasıl cezbedeceklerini, nasıl iş ile ilgilenişlerini sağlayacaklarını; onlara nasıl gelişim ve kariyer fırsatları yaratmak zorunda oldukları anlamına gelmektedir. İş Dünyasında Karizma bunlarla ilgilenmektedir.

is_dunyasinda_karizma1

Günümüzde Liderler farklı insanların kalplerine ve zihinlerine hitap edecek özelliklere sahip olmak zorundadırlar. Ekiplerini samimiyet ve tutku ile etkilemek zorundadırlar. Fakat malesef günümüzde birçok şirket geçmişin iş çevresinde ortaya çıkmış Liderlik Becerileri ile çalışmağı sürdürmektedir. Bunlar günümüzde ‘geleneksel’ ve ‘eski okul’ olarak adlandırılmaktadırlar. Ortak özellikleri esnek olmamaktır. Liderlik ile ilgili ekipleri, kendi Doğal Karizmalarını iş hayatlarında yansıtır hale getirmek önem kazanmaktadır. Onların kendilerini özgüven duygusu ile dolu hissedişleri önem kazanmaktadır. Şirketin vizyonu ile kişisel bir bağ kurmuş oluşları önem kazanmaktadır. Yüksek düzeyde Duygusal Zeka‘ya sahip oluşları önemlidir.

Gelecekte şirketlerin dünyasında oluşacak değişimleri önceden tahmin etmeğe çalışan araştırma şirketleri, Karizmatik bir zihniyete sahip olan yetenekli bireylere yatırım yapmağı seçmektedirler. Bu meydan okuyucu küresel ekonomik şartlarda, insan becerilerine yatırım yapmağı seçmektedirler.

Şirketlerde Karizma Eğitimleri verenlerin deyişiyle, Karizma insanlara öğretilebilen bir davranışlar dizisi değildir. Bir insana Karizma‘yı öğretmeğe ‘çabaladığınızda/uğraştığınızda’ onun samimi bir şekilde içindeki doğal Karizma‘yı yansıtışına engel olabilirsiniz. Bu eğitmenlere göre Karizma, bir zihniyettir, herhangi bir insanda da gelişebilir. Karizmatik bir zihniyetin bakış açısından bakıldığında ve davranışlar buna göre ayarlandığında, bireylerde tutarlılık ortaya çıkmaktadır.

karizma-tek

İş Dünyasında Karizma, bireyin kendisini işine verişini sağlamaktadır.

Karizma, başkalarının kalplerini ve zihinlerini kazanmağı sağlamaktadır.

İş Dünyasında Karizma, bir şirketin vizyonuyla ilgilendiğinde, onu kişisel bir vizyona dönüştürmektedir. Her bir çalışan için şirketin vizyonu duygusal bir yolculuk haline gelmektedir. Yani şirketin değerlerini, çalışanların değerlerine dönüştürmektedir.

is_dunyasinda_karizma 3

Önceki yıllarda bazı şirketler, NLP’yi, Duygusal Zekâ‘yı ve Sosyal Medya’yı bir Peri Masalı olarak görmekteydirler. Onların iş dünyasındaki başarılarını anlayamamaktaydılar. Günümüzde ise, aynı şirketler, NLP’yi, Duygusal Zekâ‘yı ve Sosyal Medya’yı kendi bünyelerindeki çalışanların becerilerini ve yeteneklerini geliştirmek programlarına dahil etmişlerdir. Aynı şekilde “İş Dünyasında Karizma”yı kendi dünyalarından çok uzakta gören şirketler de artık uyanmaktadırlar. Kendi rakipleriyle aralarındaki rekabette daha iyi bir konum’a gelmek için Karizma Eğitimleri‘nden yararlanarak çalışanların yüksek potansiyellerinden yararlanmağı seçmektedirler.

İngiltere’de özellikle şirketler düzeyindeki Karizma Eğitimleri‘ne odaklanmış uzmanlar vardır. Zaman zaman İş Dünyasında Karizma workshopları yapmaktadırlar. ‘Karizmatik Dinleyiciler’ adlı çalışmalar da yapmaktadırlar. İş dünyasından yüzlerce profesyonel bu çalışmalara katılmakta ve daha samimi, daha Karizmatik ve daha etkili olmaktadırlar. Öğrenmek ve gelişmek onlar için rutin hale gelmektedir. Liderlik Becerileri‘ni de geliştirmektedirler.

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 + 16 =