Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : May 8, 2013 / Beden Dili | 0 Yorum

İletişim ve Beden Dili

İletişim ve Beden Dili

Hayatı yaşanılır kılan, insanın kendisi ile, doğa ile, bir diğer insan ile ve hattâ Tanrı ile kurduğu ‘İlişki’dir. Hayat, ‘İlişki’ kurmadan sürdürülemez. Gündelik yaşamımızda, ancak ‘İletişim’ kurmak yoluyla ilişkilerimiz anlam kazanır.

İnsanın kendisi ile, insanın doğa ile, insanın diğer insanlar ile ve insanın Tanrı ile ilişkisinde kurduğu ‘Uyum’, onun hayat ile bağını güçlendirecek ve buna paralel olarak olumlu ve önyargısız bir bakış açısı kazandırarak ‘İletişim’ini geliştirecektir.

Bu yazıda, bu satırlardan sonra ‘İletişim’ kavramı, kaynağı ve hedefi insan olan, Kişiler Arası İletişim modeli bağlamında ele alınacaktır.

Kişiler Arası İletişim Modeli ve Etkili İletişim

Kişiler Arası İletişim modeli bağlamında ‘İletişim’, ‘Konuşulan Sözler’in ötesinde başka ögeleri de içermektedir. Etkili İletişim gerçekleştirmek istiyorsak, ‘İletişim’in Sözel İletişim boyutu olan ‘Konuşulan Sözler’ ile sınırlı olmadığını kavramak zorundayız. İşte tam bu noktada, Beden Dili kavramının ‘İletişim’ kavramı altında çalıştığını ve büyük bir öneme sahip olduğunu anlayarak konuya devam etmek doğru olacaktır.

‘İletişim’i yalnızca Konuşulan Sözler’den (Sözel İletişim’den) ibaret sayıp, Beden Dili ve Ses Tonu gibi Sözel Olmayan İletişim kanallarını görmezden gelerek Etkili İletişim gerçekleştirmek mümkün değildir. Şimdi Albert Mehrabian’ın araştırısına dayanarak Kişiler Arası İletişim’de Beden Dili’nin taşıdığı önemi ortaya koyabiliriz.

Sözel Olmayan İletişim ve Mehrabian Kuralı

Albert Mehrabian, sözel mesajlar ile sözel olmayan mesajların bağlantısı ve bu bağlantının önemi üzerine yayınlarıyla tanınmış bir bilim adamıydı. Mehrabian, araştırılarından iki sonuç çıkarmıştı:

Birinci sonuç, Kişiler Arası İletişim’in temel üç unsurunun, Konuşulan Sözler, Ses Tonu ve Beden Dili olduğu idi.

 

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM MODELİ

Kişiler Arası İletişim

Albert Mehrabian’ın ulaştığı ikinci sonuç ise, özellikle duygular ve tutumlar iletilirken Sözel Olmayan İletişim unsurlarının önemli olduğu idi. Eğer konuşan kişinin Sözleri ile Ses Tonu ve Beden Dili arasında tutarsızlık var ise, dinleyiciler Ses Tonu ve Beden Dili’ne inanmak eğilimindeydiler.

Sözel mesajlar ile sözel olmayan mesajlar arasında tutarsızlık olduğunda, dinleyiciler mesaj ile ilgili kararlarını, %7 oranında Konuşulan Sözler’e, %38 oranında Ses Tonu’na ve %55 oranında Beden Dili’ne göre vermekteydiler.

İletişim Bir Buzdağına Benzer

Eğer İletişim’i bir buzdağına benzetirsek, Albert Mehrabian’ın çalışması bize, Konuşulan Sözler’in bu buzdağının su üzerindeki kısmını oluşturduğunu, Ses Tonu ve Beden Dili’nin ise bu buzdağının suyun altında kalan kısmını oluşturduğunu göstermektedir.

İletişim, kaynağı ve hedefi insan olan, karşılıklı bilgi alış-verişinin yaşandığı, içerisinde duygusal faktörlerin de bulunduğu bir etkileşim ve paylaşım süreci olarak tanımlanabilir. Kişiler Arası İletişim’de, ‘Mesajı Gönderen’in (Konuşan) niyet ettiği mesaj ile ‘Mesajı Alan’ın (Dinleyen) yorumladığı anlam, bir ve aynı anlam olduğunda, Etkili İletişim gerçekleşmiş demektir.

Etkili İletişim öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Bunun için “Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi” almanız hayatınızda kurduğunuz iletişimlerin kalitesini arttıracaktır.

Etkili İletişim’in Amacı

Etkili İletişimin amacı, sâdece mesajı anlamak değildir, fakat mesajın amacı olan Telos’u anlamaktır. Telos, her zaman bir şeyi yapmak ya da yapmamak ile ilgilidir. Bu da karar vermek ile ilgilidir.

Beden Dili ve Yaşam Koçluğu Eğitmeni Ahmet Y. Özbilen ile Meditasyon ve NLP Eğitmeni Cengiz Erengil’in hazırladığı “Sözel Olmayan İletişim/Beden Dili” adlı e-kitap, kişisel gelişimine yönelmiş veya yönelecek olanlar için doğru bir başlangıç niteliğinde. Bu e-kitap ile eş okunabilecek ve konunun devamı niteliğinde olan “Karizma” adlı e-kitabı da sizlere tavsiye ediyoruz.

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir