Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Ağu 18, 2014 / İletişim | 0 Yorum

İletişim Engelleri’nin Kategorizasyonu

İletişim Engelleri’nin Kategorizasyonu

İletişim Engelleri’nin Kategorizasyonu

Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi‘nde önemli bir yeri olan “İletişim Engelleri” aşağıdaki gibi kategorize edilebilir:

 1. Dil İletişim Engelleri
  Dile ait ve linguistik beceriler de bir iletişim engeli olabilir. Aynı dili konuşsanız bile mesajın içerisinde kullanılan terminoloji, eğer mesajın alıcıları tarafından tam olarak anlaşılmazsa, bir engel oluşturabilir. Örneğin, bir mesajın çok fazla uzmanlık gerektiren jargon içerişi, bunlara aşina olmayan mesaj alıcılarının mesajı anlamamalarına sebep olacaktır.Bölgesel dil farklılıkları  ifadelerin yanlış yorumlanışına yol açabilir ve bazı ifadeler saldırganlık olarak değerlendirilebilir.
 2. Psikolojik İletişim Engelleri
  İletişim kuran kişilerin ruh hali mesajın nasıl gönderildiğini, nasıl alındığını ve nasıl algılandığını etkileyecektir. Örneğin, eğer iletişim kuran kişi kendi kişisel sorunlarından dolayı stres altındaysa, mesajı alan kişilerin tepkilerinden onların stresli olduğunu düşünebilecektir. Stres yönetimi önemli bir kişisel beceridir ve bizim ilişkilerimizi etkiler. İletişim’in önündeki psikolojik İletişim Engelleri’ne bir başka örnek öfkedir. Öfkelendiğinizde, sonradan pişmanlık duyabileceğimiz birçok şeyi söyleyebiliriz. Başkalarının söylediği şeyleri de kolayca yanlış yorumlayabiliriz.Düşük özdeğerli insanlar genellikle daha az Atılgan olurlar. İletişim kurarken kendilerini rahat hissetmezler. Hissettikleri duyguları ifade etmekten utanabilirler. Dinledikleri mesajları negatif alt metinlerle okurlar.iletisim-engelleri 03
 3. Fizyolojik İletişim Engelleri
  Fizyolojik İletişim Engelleri mesajı alanın fiziksel özelliklerinin bir sonucu olabilir. Örneğin, kulağı ağır işiten bir dinleyici arka planında gürültü olan bir konferans salonunda konuşan kişiyi dinlemeğe çalışıyorsa, birçok şeyi duyamayacak ve anlamayacaktır.
 4. Fiziksel İletişim Engelleri
  Mesajı gönderen ile mesajı alan arasındaki coğrafi mesafe bir fiziksel engel örneğidir. İletişim kurmak genellikle kısa mesafelerde daha kolaydır. Daha fazla iletişim kanalı kullanılabilir. Daha az teknoloji kullanılabilir. Modern teknoloji genellikle fiziksel engellerin etkisini azaltmağa hizmet eder. Her iletişim kanalının avantajları ve dezavantajları vardır. Uygun iletişim kanalının seçilişi fiziksel engellerin üstesinden gelmek açısından  değerlendirilmelidir.
 5. Sistematik İletişim Engelleri
  Sistematik İletişim Engelleri, yetersiz ve uygun olmayan enformasyon sistemlerinin ve iletişim kanallarının kullanıldığı kurumlarda var olabilir. İletişim Rolleri ve sorumlulukları konusunda bir anlayış eksikliği olabilir. Böyle kurumlardaki bireyler, iletişim sürecindeki kendi rollerini netleştirememiş olabilirler. Dolayısıyla kendilerinden ne beklenildiğini de bilemezler.
 6. Tutumsal İletişim Engelleri
  Tutumsal İletişim Engelleri, insanların Etkili İletişim kurmasına engel olan tutumlar ve davranışlardır. Tutumsal İletişim Engelleri, kişisel çatışmaların bir sonucu olabilir. Şirketteki zayıf bir yönetimin sonucu olabilir. Şirkette değişime direnç gösterilişinin bir sonucu olabilir. Motivasyon eksikliğinin bir sonucu olabilir. Eğer etkili bir mesaj alıcısı olmak istiyorsanız, kendi tutumsal engellerinizin üstesinden gelmek zorundasınız ve böylece Etkili İletişimi kolaylaştırmak zorundasınız.

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 − one =