Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Tem 29, 2013 / Liderlik | 0 Yorum

Etkili Liderlik ve Kişisel Yönetim Stratejisi

Etkili Liderlik ve Kişisel Yönetim Stratejisi

Oxford Leadership Academy’in kurucusu olan Brian Bacon’un “Self-Managing Leadership” adlı kursu doksan ülkede yaklaşık yüzbin kişiye hizmet etmiştir. Kişilere açık seçik bir yön duygusu kazandırmıştır. Hedef planlarını netleştirişlerini sağlamıştır. Seçim yaparken ve karar verirken, içsel güçlerine nasıl odaklanabileceklerini göstermiştir. İnsanların yaşamlarına ve kariyerlerine yeniden odaklanmalarını sağlamıştır.

Brian Bacon Karizma sahibi bir Liderdir. Kriz Zamanları’nda amaç ve değerlerle Liderlik yapmağı önermektedir.

Kriz Zamanlarında Liderler olumsuz tutum ve davranışlara kapılabilmektedir. Odaklanmak becerilerini kaybetmektedirler. Bunun başlıca sebebi içlerindeki Olumsuz Programlardır.

karizma-tek

Zor zamanlarda ortaya çıkan farklı davranış kalıplarımız vardır. Zorluklara ve değişimlere karşı kendimizde oluşturduğumuz tepki programlarıdır bunlar. Bütün bu kalıplar kendi geçmiş deneyimlerimiz ile bağlantılıdır. Bazıları yıkıcıdır ve bazıları işlevsizdir. Kişisel Yönetim Liderliği (Self-Managing Leadership) kavramının anlamı, sizin kendi düşünce kalıplarınızı ve zihinsel tepkilerinizi tanıyışınızdır.

Oxford Leadership Academy’in kurucusu olan Brian Bacon‘a göre bir yön değişikliği için önce kişinin kendi anlayışı değişmek zorundadır.

Olumsuz ve işlevsiz düşünce kalıplarınızı değiştirebilmek için, önce kendi yaşam amacınızı açık seçik anlamak ve kendi içsel gelişiminiz için sistemli bir yaklaşıma sahip olmak zorundasınız. ‘Kendini Bilmek’ yalnızca yaşam amacınızı ve değerlerinizi bilmek anlamına gelmez. Eğilimlerinizi de bilmek demektir. Özgüven oluşturmak için olumlu düşünce kalıplarını tanımağı başarmak zorundasınız.

Aşağıda on altı Olumsuz Düşünce Kalıbı ve onların yerine konulabilecek on altı Kişisel Yönetim Stratejisi size sunulmaktadır:

Birinci Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Herhangi bir kişinin hakikati bildiğini düşünmek ve onu izlemek.

’Uygulanacak Kişisel Yönetim Stratejisi: Kendi hakikatinizi bilin ve onu izlemek cesaretini gösterin.

İkinci Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Stresinizi çözmek için birisi gelsin diye beklemek.

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: Yaşamınızda karşılaştığınız baskıları yönetmek için kişisel sorumluluğunuzu üstlenin.

Üçüncü Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Yanlış savaşlara girmeği seçmek.

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: Bir lider asla tepki göstermez. Durumu gözlemler, üzerinde düşünür ve bilinçli olarak edimde bulunur. Kendini ve düşmanını tanımak, savaş için uygun zaman ve mekanın seçilişinin anahtarıdır.

Dördüncü Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Neler kaybettiğiniz ile ilgili endişelenmek.

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: Zihninizde şimdiye ve geleceğe odaklanın. Brian Bacon‘ın deyişiyle, “Dikkatiniz nereye yönelirse enerji oraya akar.” Zihninizin enerjisi nereye akarsa orada yaşam büyür. Bu yüzden geçmişe nokta koyun ve ilerleyin.

Beşinci Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Değişime direnmek.’

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: Sorunlarla karşılaştığınızda, kafanızı duvarlara vurmayın. Esnek olun ve enerjinizi biriktirin.

Altıncı Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Belirsizliklerden ve değişikliklerden kurtulmağa çalışmak.’

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: Yaşamınızda ortaya çıkan değişikliklere karşı hoşgörülü olun.

Yedinci Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Haksızlıkların kurbanı rolünü oynamak.’

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: ‘Olan’ı kabul edin ve ilerleyin. Her zaman amaç dolu, üretken ve esnek olun.

Sekizinci Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Eski kurallara bağlı kalarak yeni oyunlar oynamağa çalışmak’

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: Bağımsız olun ve durumu nesnel bir bakışla gözlemleyin. Oyundaki değişiklikleri izleyin ve önceliklerinizi yeniden düzenleyin.

Brian_Bacon

Oxford Leadership Academy’in kurucusu olan Brain Bacon

Dokuzuncu Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Stresi az olan iş yerlerinde çalışmağı aramak.’

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: Stresi ya da gerginliği içinizde azaltın.

Onuncu Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Kontrol edemeyeceğiniz şeyleri kontrol etmeğe çalışmak.’

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul edin.

On birinci Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Eski yolarda eski adımlarla yürümek.’

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: Geri kalmayın. Zamana uygun adımlar atın.

On ikinci Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Eski reçetelerinizi terketmeği reddetmek’.

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: Yaşamınızı basitleştirin ve gereksiz yüklerinizden bir an önce kurtulun. “Let it go”, “Bırakın gitsin”.

On üçüncü Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Yavaşlamak.’

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: İnandığınız şeye ve onu yapmağa odaklanın. Aceleyle değil ‘Amaç Odaklı Düşünce’ ile davranın.

On dördüncü Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Kendini güçsüz hissetmek.’

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: Kendi kendinizin CEO’su olun. Eğer gücünüzü başkasına devrettiyseniz, onu hemen geri alın.

On beşinci Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Psikolojik olarak işinize ve ailenize karşı bir uzaklık hissetmek’.

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: İşinizle ve ailenizle birlikteyken sevgi dolu olun. Stresin sizin ile aileniz arasına bir duvar örüşüne izin vermeyin.

On altıncı Olumsuz Düşünce Kalıbı: ‘Felç olmak ya da Hareketsiz kalmak’.

Uygulanacak Kişisel Yönetim Strateji: Kendinize yeniden yatırım yapın.

Oxford Leadership Academy’in kurucusu olan Brian Bacon, dünyanın en başarılı Liderlik geliştirmek programlarından birinin yaratıcısıdır. Bu program, doksan ülkede ikiyüzbin Liderin yararlandığı bir programdır. Kişisel ve profesyonel yaşamlarında çalkantılı dönemlerden geçen ya da yaşamın fırtınalarına kapılan birçok kişiye koçluk yapmıştır. Onlara hakiki liderliğin, ancak Fırtınanın Gözü’nde bulunduğunu göstermiştir.

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir