Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Tem 3, 2013 / Beden Dili | 0 Yorum

Etkili İletişim, Beden Dili ve Karizma

Etkili İletişim, Beden Dili ve Karizma

Etkili İletişim, Beden Dili ve Karizma

Etkili İletişim eğitmenleri Karizma’yı tanımlarken, genellikle onu İletişim ve Sosyal Bilimler ile ilişkilendirirler.

Karizma, mükemmel bir iletişimin sonucudur. Kişiler Arası İletişim becerilerinin sonucudur. Bu beceriler öğrenilebilir, geliştirilebilir ve başkalarına öğretilebilir. Dolayısıyla her genç kız ya da her genç erkek Karizmasını geliştirebilir. Bu mümkündür. Karizmatik bir kişi olmak, insanlar ile nasıl iletişim kurduğuna dikkat etmektir. Karizma‘yı oluşturan değerler olumludur. Karizmatik kişiler becerilerini insanları kendi taraflarına çekmekte kullanırlar. İş dünyasında profesyonel bir lider olabilirler, siyaset dünyasında ideolojik bir lider olabilirler veya kültür alanında bir lider olabilirler.

İnsanların karizmatik bir kişi üzerine düşünmeleri istendiğinde, genellikle akıllarına başarılı bir politikacı veya başarılı bir lider gelir. Başarılı bir Kişiler Arası İletişim uygulayıcısı gelir. Evet, Karizmatik kişilerin bir kısmı başarılı politikacı ya da başarılı bir lider olmaktadır. Fakat unutmamalıdır ki, birçok sıradan insan da karizmatik bir kişiliğe sahiptir. Kalabalık bir okulda okuyan bir çocuk, turistik bir restoranda çalışan bir garson ya da bir pazarlama şirketinde çalışan ve herkes tarafından sevilen bir satıcı da karizmatik bir kişiliğe sahip olabilir.

 

Businesspeople Using Laptops During Meeting

Karizmayı Tanımak

Bazı insanlar diğerlerinden daha fazla karizmatiktir. Dolayısıyla Karizma‘yı gördüğümüzde tanıyabiliriz, fakat onu oluşturan unsurları bilemeyebiliriz. Bu yazı, Karizmatik kişiliği oluşturan unsurları, Etkili İletişim becerilerini ve Beden Dili eğitimlerinde kazanılan becerileri içerecektir.

 • Güven DuygusuKarizmatik insanlar güvenilir kişilerdir ya da en azından böyle görünmek becerisine sahiptirler. Farklı insanlarla ve farklı durumlarla karşılaşıldığında, güven duygusuna sahip olarak iletişim kurmak önemlidir. Birçok insan güven duygusu eksikliği ile mücadele etmektedir. Karizmatik bir kişi, Etkili İletişim kurabilen bir insandır, Açık Beden Dili sergileyebilen bir insandır, Karizma‘sını sergileyebilen bir insandır. Aynı zamanda iletişim kurduğu insanlara da kendilerine güvenmek konusunda ve “Etkili İletişim” kurmak konusunda yardımcı olabilen insanlardır. Burada söz konusu olan bencil ve egoist bir güven duygusu değil, olumlu bir güven duygusudur. Güven duygusunu geliştirmek ve Özdeğer geliştirmek insanın Etkili İletişim becerilerini geliştirir. Kişiler Arası İletişim becerilerini geliştirir.
 • Olumlu Bir Bakışa Sahip Olmak
  Karizmatik insanlar, güven duygusuna sahip olmak yanında, olumlu bir bakışa sahip olmak becerisine de sahiptirler. Bu şu anlam’a gelir ki, insanlar ile iletişim kurarken, onların en iyi ve en güçlü yanlarını görmeğe çalışırlar. Durumlarla ve olaylarla ilgilenirken de böyle davranırlar. Her zaman neşelidirler. Başkalarını cesaretlendirmek özelliğine sahiptirler. Coşkuları bulaşıcıdır. Böylece kendilerini dinleyen kişilerin olumlu bir bakış kazanmasını sağlarlar. Olumlu Düşünmek (Possitive Thinking) ve olumlu bir bakışa sahip olmak, iş görüşmelerinde ve sorun çözümlerinde kullanılan güçlü araçlardır. Kişiler Arası İletişim‘i geliştirirler.
 • Duygusal Unsurlar
  İnsanlarla konuşurken, Beden Dili ile güven dolu ve olumlu bir görünüş sergilemek becerisi önemlidir. Karizmatik insanlar hakiki duygularını sergilemekte çok iyidirler. Bu onlara avantaj sağlar. Kendi vizyonlarına başkalarının inanmasını sağlamak için rol yapmakta da beceriklidirler. Kişiler Arası İletişim‘in başarılı başarılı oluşunda duygusal unsurlar büyük rol oynar.
 • Enteresan Bir Kişi Olmak
  Karizma sahibi insanlar genellikle enteresan kişiler oldukları için, başkaları hep onları dinlemek ister. Genellikle iyi bir hikâye anlatıcısıdırlar. İyi konuşurlar. Konulara iyi açıklama getirirler. eğer bir mesajları var ise, bunu açık seçik bir şekilde topluluklara iletebilirler. İşlerini ciddiye alırlar. Uygun anlarda mizah unsurunu devreye sokarlar. Kalabalıkları kolayca neşelendirirler. Böylece onları izleyenler, her zaman dikkatli ve odaklanmış kalırlar. Teke tek konuşurken veya küçük bir grupla konuşurken Karizma sahibi kişiler genellikle Açık Beden Dili sergiler, rahat bir Ses Tonu ile konuşur. Bedensel Duruşları her zaman rahattır. Göz Temasını çok kullanırlar. Kendilerini izleyen ve dinleyen kişilerden geri bildirim isterler. Bu geri bildirimler sayesinde, mesajların anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenirler. Büyük gruplarla konuşurken, daha abartılı bir Beden Dili ve Ses Tonu sergilerler. Sözel Olmayan İletişim, Kişisel Sunuş Teknikleri, Aktif Dinlemek, Etkili Konuşmak ve Etkili İletişim kurmak konularında uzmandırlar.Karizmatik insanlar başkalarıyla ilgilenen kişilerdir. Her zaman açık sorular sorarlar. Böylece izleyicilerine anlayış kapılarını açık tutarlar. Kendilerini izleyen kişilerin görüşlerini, kanaatlerini ve duygularını öğrenmekten hoşlanırlar. Karizmatik kişiler, istedikleri zaman başkalarını rahatlatacak şekilde davranmak becerisine sahiptir. İstedikleri zaman kolayca samimi olabilirler. Yüreğe dokunan konuşmalar yapabilirler. Karizmatik kişiler empatik özelliklere sahiptir. Etkili İletişim kurdukları insanlarla ilgili ayrıntıları her zaman hatırlayabilirler. Bu da onlara saygı ve güven duyuluşuna yol açar. Doğru soruları sorarlar.Samimi bir gülümseyiş, göz temasını sürdürmek, açık bir “Beden Dili” sergilemek, saygılı olmak ve cesur olmak insanları kazanışın en etkili yoludur.

soi-kitap

 • Zekâ Faktörü
  Karizmatik kişiler Etkili İletişim kurmak isterler ve genellikle bunu başarırlar. Bir konuşmaya nasıl başlayacaklarını bilirler. Nasıl bir “Beden Dili” ve Ses Tonu sergilemeleri gerektiğini bilirler. Bir toplantıyı nasıl açacaklarını bilirler. Gündelik yaşamla ilgili güncel bilgilere sahiptirler. Zekidirler. Karizma sahibidirler.
 • Atılgan Bir Kişi Olmak
  Karizma‘nın gücü şurada yatmaktadır: İnsanlar sizin arzu ettiğiniz şeyi arzu ederler ve gerçekleştirmek istediğiniz vizyonun arkasında dururlar. Siz bir vizyona sahip olabilirsiniz, fakat eğer bu vizyonun arkasında yürüyecek insanlara sahip değilseniz, gerçekleştiremezsiniz. Gerçekleşmemiş bir vizyon, hayal olarak kalır. Atılganlık becerisi iyiye de kullanılabilir, kötüye de. Hipnoz becerilerine sahip olanlara söylenildiği gibi, atılganlık ve ikna becerilerine sahip olanlara da, bu becerileri iyiye yönelik kullanmaları önerilir. “Karizma” sahibi liderler, kendi vizyonlarını izleyen kişileri etkiler ve cesaretlendirir. Onları motive eder. “Etkili İletişim” kurarlar.Karizma‘nın kötüye kullanılışına bir örnek olarak, sabit olmayan kurlarla verilen banka kredilerinden yararlanarak ev satın alan binlerce insan, kur artışlarından dolayı ve evin fiyatının sürekli yükselişinden dolayı çok zarar etmiştir. Bu insanların çoğu, Karizmatik satıcılara saygı duymuş, onlara güvenmiş ve çoğu sözleşkenin tamamını okumadan imzasını atmıştır. Bu örnekte Karizma kötüye kullanılmıştır. İnsanlara ve toplum’a zararı olmuştur.

 • Ayrıntılara Dikkat Etmek
  “Karizma”, ayrıntılarda gizlidir. Kişiler Arası İletişim’in sırlarında gizlidir. Tutkuyla ve coşkuyla dinamik bir iletişim kurmaktır. Olumlu Beden Dili, Ses Tonu ve Etkili İletişim sergilemektir. Olumlu düşünmektir. Yüksek bir Özgüven’e sahip olmaktır. İkna edici olmaktır. İnsanların saygı gösterdiği ve güven duyduğu biri olmaktır. Bu konuları anlayarak ve uygulayarak kendi kişisel becerilerimizi geliştirdikçe, daha Karizmatik olmağı öğrenebiliriz.“Beden Dili Nedir?”, “Karizma Nedir?” sorularına cevap arayanlara, Beden Dili ve Yaşam Koçluğu Eğitmeni Ahmet Y. Özbilen’in ve Meditasyon ve NLP Eğitmeni Cengiz Erengil’in “Sözel Olmayan İletişim” ve “Karizma” adlı e-kitaplarını bir kere daha hatırlatmak  istiyoruz.

karizma-tek

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × 4 =