Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Nis 29, 2014 / Eğitimler | 0 Yorum

Eğitimci Eğitimleri

Eğitimci Eğitimleri

Eğitimci Eğitimi Programları 

Eğitimci Eğitimi Programları daha önce Koçluk Eğitimi ve NLP Eğitimi almış kişilerce tercih edilebilen programlardır. Daha önce Koçluk ve NLP programlarını tamamlamamış kişiler, doğrudan Eğitimci Eğitimi Programları’na dahil olamazlar.

Katılımcılar, Eğitimci Eğitimi Programları sayesinde NLP Dil Kalıpları’nı ve NLP Teknikleri’ni kullanarak Etkili Sunum Yapmak ve Etkili Eğitim Vermek becerilerini öğrenirken, ayrıca her türlü platformda, profesyonellik gerektiren ortamda kendilerini daha iyi ifade edebilecekler. Eğitmenlik Becerilerini daha etkili ve daha verimli bir şekilde kullanmak üzere geliştirmiş, donanımlı ve profesyonel bir eğitmen olabilecekler.

Eğitimci Eğitimi Programları’nda, bir eğitimin nasıl tasarlanacağı konusunda bilgi sahibi olacaksınız. İyi tasarlanmış bir eğitim ile bu eğitimin bırakacağı etki arasında güçlü bir bağ vardır. Bu yüzden iyi Eğitim Tasarımı, eğitimin kalitesini ve katılımcılar üzerindeki etkisini belirler. Eğitim Tasarımı, yalnızca içeriğin çok iyi bilinişiyle sınırlı bir konu değildir. Bu içeriğin katılımcıya nasıl aktarılacağı ile ilgilidir.

Cute business woman with colleagues in discussion at the background

Temel Düzeyde, Uzman Düzeyde ya da İleri Düzeyde Eğitimci Eğitimi Programları’nda, vermek istediğiniz mesajların nasıl sıralacağını ve bu mesajların verilişindeki önemli noktaları deneyimleyebileceksiniz.  

Bir Eğitimci için eğitim vermek, aktarılmak istenilen konuyu sadece cümleler ve kelimelerle anlatmak değildir. Aynı zamanda konuyu anlatırken, görsel olarak sahnede Sahne Çapaları’nı ve Beden Dili’ni kullanarak içeriği katılımcının algılayış seviyesinin en üst noktasına taşımaktır. Siz de Beden Dili’nin iletişimdeki güçlü rolünü kavrayarak ve çeşitli teknikler sayesinde her ortamda iletişim performansınızı arttırıyor olacaksınız. Eğitimci Eğitimi Programları ile yeni bir öğretme metodu elde edeceksiniz. 4 Mat Modeli adını taşıyan bu metod ile, birbirinden farklı öğrenme kanalına sahip insanları nasıl birarada tutacağınızı ve her birinin kendine ait öğrenme kanalı üzerinde nasıl etki bırakacağınızı öğreneceksiniz. Bu metod aracılığıyla bir sunum formatı elde edeceksiniz. Eğitimci Eğitimi, size, bir topluluk önünde düşüncelerinizi rahatlıkla ifade etmek cesaretini aşılayacak, sahne korkunuzu yenmenizi sağlayacaktır. Bir sunum esnasında unutmak karşılaşılabilecek en olumsuz durumlardan biridir hiç şüphesiz. Eğitimci Eğitimi Programları size kazandıracağı Hafıza Teknikleri ile bu sorunun üstesinden gelmenizi sağlayacaktır.

Eğitimci Eğitimi süreci 3 farklı eğitim programından oluşmaktadır.

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven + five =