Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Ağu 15, 2013 / Eğitim Programları | 0 Yorum

Beden Dili ve Karizma Eğitimleri

Beden Dili ve Karizma Eğitimleri

Pekçoğumuz için İletişim Kurmak, Konuştuğumuz Sözler’den ibaret.

Oysa İletişim Kurmak, Konuşulan Sözler’in ötesinde Mimikler, Jestler, Beden Duruşu, Ses Tonu gibi pekçok Sözel Olmayan İletişim’e ait yanları da içermekte.

Sözel Olmayan İletişim’in Sözel İletişim’e etkileri üzerine yapılan araştırılar, Kişiler Arası İletişim’in temel üç unsurunun,

  • Konuşulan Sözler (Sözel İletişim)
  • Ses Tonu (Sözel Olmayan İletişim) ve
  • Beden Dili (Sözel Olmayan İletişim) olduğunu ve

ayrıca, iletişim esnasında Sözel mesajlar ile Sözel Olmayan mesajlar arasında tutarsızlık olduğunda, mesajı dinleyenlerin mesaj ile ilgili kararlarını,

  • %7 oranında Konuşulan Sözler’e,
  • %38 oranında Ses Tonu’na ve
  • %55 oranında Beden Dili’ne göre vermekte olduğunu ortaya koymaktadır.

İletişim konusu için bir buzdağı metaforunu kullanırsak, Sözel İletişim unsuru olarak Konuşulan Sözler’in, bu buzdağının suyun üzerinde kalan % 7’lik kısmını oluşturduğunu; Sözel Olmayan İletişim unsurları olan Ses Tonu ve Beden Dili’nin ise, bu buzdağının suyun altında kalan % 93’lük kısmını oluşturduğunu söyleyebiliriz.

İletişimi, buzdağının yalnızca suyun üzerinde kalan ve Bilinçli Zihnimize konu olan kısmından ibaret saymak, Bilinçdışı Zihnimize konu olan Ses Tonu ve Beden Dili’ni göz ardı etmek anlamına gelmekte. İşte bu yüzden yukarıda belirtilen oranlar, bize kuracağımız iletişimlerde Beden Dili bilgisinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Beden Dili’ni doğru okumak ve Sözel Olmayan İletişim alanında ustalaşmak elimizdedir. Sözel Olmayan İletişim öğrenebilecek bir konudur. Kariyerinizde, iş hayatınızda, ilişkilerinizde, aşk hayatınızda ve insanlarla iletişimi ve etkileşimi gerektiren her alanda başarılı olmak istiyorsanız, “Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi” ile incelikli etkilerin gücünü kullanmağı seçebilirsiniz.

ETKİLİ İLETİŞİM ve BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

Sözel Olmayan İletişim, bizim yüz ifadelerimizi, jestlerimizi, göz temasımızı, bedensel duruşlarımızı ve ses tonumuzu içermektedir. Sözel Olmayan İletişim’i anlamak ve kullanmak becerisi, başkalarıyla bağlantı kurabilmeğe, bir anlamı ifade edebilmeğe ve daha iyi ilişkiler kurabilmeğe yardımcı olabilecek güçlü bir alettir ve Karizma ile bağlantılıdır.

Karizma niteliğini kendi içinizde geliştirebilirsiniz. Bu niteliği geliştirmeğe başladığınızda, yaşamınızda inanılmaz bir farklılık oluşturacak. Çünkü insanlar sevgi dolu, sıcak ve pozitif duygulara sahip olan kişilere çekilirler. Bu süreç bilinçdışı bir şekilde işler. Eğer siz çevrenize sevgi, merhamet ve huzur titreşimleri yayıyorsanız, başkaları bunu hissedecektir.

Karizma’yı yansıtışın temeli budur. Bunu gerçekten anladığınızda, bir Sihirli Anahtara sahip olacaksınız. Etrafınıza kendinizden emin olduğunuz duygusunu yayacaksınız. Mutlu olacaksınız. Sevimli olacaksınız. Kibar olacaksınız. Sıcakkanlı olacaksınız. Lütufkar olacaksınız. Yaşamınızın her anını dolu dolu yaşayacaksınız.

Karizmatik olmak, tutkulu, enerjili ve coşkulu bir insan olmaktır.

Karizmatik olmak insanın kendi gerçek kimliğini keşfedişidir.

ETKİLİ İLETİŞİM ve BEDEN DİLİ EĞİTİMİ
KARİZMA EĞİTİMLERİ

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nineteen − one =