Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Kas 3, 2014 / İletişim | 0 Yorum

Atılganlık Becerileri Kazanın

Atılganlık Becerileri Kazanın

Atılganlık Davranış Sergilemek

Atılganlık Becerileri kazanın. İnsan atılgan davranış sergilerken, başkalarının hislerine ve çıkarlarına da saygılı olmak zorundadır ve samimi olmak zorundadır. Boyun eğici davranış ile saldırgan davranışı, atılgan davranıştan ayırt etmek gerekir.

Atılgan davranış iletişimin ‘doğrudan’ formudur. İnsanın hislerini, inançlarını ve ihtiyaçlarını doğrudan ve açık seçik bir şekilde iletir. Boyun eğici davranış ve saldırgan davranış ise, iletişimin ‘dolaylı’ formlarıdır. Boyun eğici davranışlarda kişi, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önünde tutar. Bazen korktuğu için böyle yapar. Bazen başkalarını mutlu etmek için böyle yapar. Her iki halde de kendi hedeflerine erişemeyebilir, çünkü etkili iletişim kurmakta beceriksizdir.

Saldırgan davranışta kişi, kendi ihtiyaçlarını ve arzularını, başkalarının ihtiyaçlarından önde tutar. Hep bunu ifade eder. Kırıcı ve incitici olur.

Saldırgan davranış

Kendinizdeki ve Başkalarındaki Saldırganlıkla Başa Çıkmak

İnsanlar size karşı saldırgan davranışta bulunduklarında veya yakışık almayan şekilde davrandıklarında, tabii size göre, genellikle bir anda öfke tepkisi verirsiniz ve öfke işaretleri gönderirsiniz. Aslında bazen böyle davranışları görmezden gelmek çok daha iyidir. Eğer arabanız içinde otobanda gidiyorsanız, başka bir sürücü size küfürler etmeğe başlarsa, korna çalarsa ve yanınızdan geçip giderse, yapacağınız en iyi şey, onun gidişini seyretmektir. Arkasından gidip ona aynı şekilde cevap vermeğe çalışırsanız, kazalara ve yaralanışlara sebep olabilirsiniz. Bu yüzden bırakın gitsin. Uygun bir içsel diyalog kullanın. Örneğin, “Başkasının bana yaptığı aptalca bir davranışı neden tekrar edeyim ki!”

Başka bazı durumlarda, işte ya da evde, size sert sözler söylenebilir. Göstereceğiniz atılgan davranış ya da atılgan tepki, öncelikle size ne söylenildiğini dinlemek olabilir. Ne kadar zor olursa olsun, size söylenen şeyler içinde doğru bir söz bulabilirsiniz. Bu doğru sözü bulduğunuzda, duygularınızı sağlam bir şekilde ifade edebilirsiniz. Sesinizi bile yükselterek ‘Ben cümlesi kurmak’ tekniğini uygulayabilirsiniz: “Hikâyeyi bir de benim tarafından dinle, çok arzu ederim. Ben, samimi bir şekilde davrandığıma inanıyorum, fakat yanlış anlaşıldım. Bu yüzden bana bağırmak sorunu çözemez. Şimdi biraz dışarı çıkıyorum, yarım saat sonra geri geleceğim. Ortalık daha sakinleşmiş olacak. O zaman meselenin üzerinde beraberce çalışırız.”

Yukarıdaki örnekte gösterdiğimiz gibi, sizi kışkırtabilecek bir olay ile karşılaştığınızda, yapmak zorunda olduğunuz şey, bu olayı yeniden yorumlamaktır. Böylece öfke ile davranmak yerine pozitif bir şekilde davranabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmezsiniz. Davranışlarınızı, hatalarınızı düzeltmek hedefine erişmek için kullanabilirsiniz. Böylece başkalarıyla ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz. Atılgan bir tutum sergilemek için Atılganlık Eğitimi almak, iletişimlerinizde sorun giderme tekniklerini öğrenmek açısından geliştirici olabilir.

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 + three =